Egendefinierade rapporter

Man kan skapa egendefinierade rapporter som ligger sparade på högersidan av skärmbilden. Skapa en rapport på sättet som står förklarat här ovan. Innan rapporten genereras, kan man kryssa för rutan för ”Spara” och skriva in önskat namn på rapporten. När rapporten skapas blir den sparad, och man kan hämta upp den på nytt i huvudmenyn i rapportgeneratorn som en ”egendefinierad rapport”. I översikten över de egendefinierade rapporterna kan man klicka på ikoner för att ändra, köra rapport, exportera till olika format eller radera.