Förening mot Word-mallar

  1. Öppna din mall i Word och lägg in önskade fält. Detta görs i Word genom att gå till Insert – Quick Parts og Field. Välj MergeField i listan och lägg in önskade fält i rutan till höger, klicka OK för att lägga fälten in i din mall.CRM_MergeTemplates1CRM_MergeTemplates2

 

  1. När du har lagt in önskade fält i din mall måste du ladda upp den i Filutforskaren i 24SevenOffice under mappen Mallar. För att använda dig av Förena-mallen klickar du på förenaknappen till höger om spara-knappen på kundkortet eller genom att högerklicka på en kontakt som är kopplat upp till ett företag.CRM_MergeTemplates3
  2. En dialogbox kommer då du ska välja önskad förenamall (mappen mallar kommer automatiskt upp). Välj din önskade mall och klicka på Lägg till.CRM_MergeTemplates4

 

  1. Efter att du har klickat på Lägg till kommer en översikt över dessa föreningsfält som din mall innehåller. Klicka på Starta förena för att förena dessa fälten in i mallen.CRM_MergeTemplates4

 

  1. Wordmallen kommer nu visas på skärmen där önskade data är förenade in. Du kan spara dokumentet på ett vanligt sätt lokalt eller du kan klicka på knappen Ladda upp i dialogboxen med översikt över förenafält för att ladda filen direkt upp till filområdet på den aktuella kunden.CRM_MergeTemplates5CRM_MergeTemplates7

 

Tips:

Genom att dubbelklicka i fälten under kolumnen Available Mergefields eller i kolumnen Värde kan du överskriva eller ändra de automatiskt valda värdena.

Om du ska förena en mall mot flera kunder samtidigt, så kan du exportera data du behöver för att förena från CRM – Rapportgeneratorn till en XLS-fil och därefter göra Föreningen i Word som en ren Office-förening. Om du gör det på det sättet, kan du även förena etiketter med Word.

 

 

Tillgängliga förenafält

Förenafält för kunder och leads

Info om kund
Förenakommando Förklaring
CustomerId Kundenr.
CustomerName Namn
CustomerFirstName Förnamn
CustomerVisitAddress Besöksadress
CustomerVisitZipcode Besökspostnr.
CustomerVisitZiparea Besökspostort
CustomerVisitCity Besöksort
CustomerVisitState Besökslandskap
CustomerPostalAddress Postadress
CustomerPostalZipcode Post postnr.
CustomerPostalZiparea Post postort
CustomerPostalCity Post stad
CustomerPostalState Post stat
CustomerCountryCode Landskod
CustomerNickname Smeknamn
CustomerGovno Org. nr.
CustomerPhone Telefon
CustomerMobile Mobil
CustomerFax Faxs
CustomerEmail E-post
CustomerWebsite webbsida
CustomerTurnover Omsättning
CustomerProfit Resultat
CustomerDateReg Upprättat
CustomerDateChanged Datum ändrat
CustomerOwner Ägare
CustomerCustomerType Kundtyp
CustomerIndustryId Bransch id
CustomerEmployees Anställd
CustomerStatus Status ID
CustomerNote Anteckning
CustomerPrivate Privat
CustomerSupplier Leverantör
CustomerSource Källa
CustomerOrigin Kontaktopprinnelse
CustomerProduct Produkt
CustomerImportJobId Importjobb id
CustomerBankAccountNr Bankkontonr.
CustomerCurrencyId Valuta id
CustomerIdAlternative Alt. kundnr.
CustomerDeliveryAddress Leveringsadress
CustomerDeliveryZipcode Leveringspostnr.
CustomerDeliveryZiparea Leveringspostort
CustomerDeliveryCity Leveringsstad
CustomerDeliveryState Leveringsstat
CustomerInvoiceAddress Fakturaadress
CustomerInvoiceZipcode Faktura postnr.
CustomerInvoiceZiparea Faktura postort
CustomerInvoiceCity Faktura stad
CustomerInvoiceState Faktura landskap
CustomerIncorporationDate Stiftelsedatum
CountryCode Landskod
CountryName Land
IndustryId Bransch id
IndustryName Bransch namn

Flettefelt for ansatt

 

Info om anställd
Förenakommando Förklaring
UserContactId Kontakt id
UserContactFirstName Förnamn
UserContactLastName Efternamn
UserContactEmail E-post privat
UserContactMobile Mobil privat
UserContactPhone Telefon privat


Förenafält for företag

 

Info om företag
Förenakommando Förklaring
ClientCompanyName Företagsnamn
ClientGovNo Org. nr.
ClientCountry Land
ClientEmail E-post
ClientPostAddress Postadress
ClientPostZipcode Post postnr.
ClientPostZiparea Post postort
ClientPhone Telefon
ClientFax Fax
ClientBankAccount Bankkonto
ClientCountry Land
ClientOrg Org nr.
ClientEmail E-post
ClientPostAdress Adress
ClientPostZipcode Postnummer
ClientPostZiparea Postort
ClientPhone Telefon
ClientFax Faxs
ClientBankAccount Konto

 

Fler taggar som kan användas till Organisationsnummer:
<<Org._nr>> är kundens org.nr.
<<Org nr>> är ditt företags org.nr


Förenafält för extern kontakt:

Info om extern kontakt
Förenakommando Förklaring
ContactId Kontakt id
ContactFirstname Förnamn
ContactLastname Efternamn
ContactNickname Smeknamn
ContactAddress Gata
ContactZipcode Postnummer
ContactZiparea Postort
ContactCity Stad
ContactState Landskap
ContactCountryCode Landskod
ContactRoleWorkEmail E-post jobb
ContactRoleWorkMobile Mobil jobb
ContactPhoneWork Telefon privat
ContactMobile Mobil privat
ContactFax Fax privat
ContactEmailWork E-post privat
ContactWebsite Websida
ContactMemberNo Medlemsnr.
ContactOwner Ägare
ContactRolePosition Befattning
ContactPhoneHome Telefon privat #2
ContactEmailHome E-post privat #2
ContactEmailAlt E-post privat #3
ContactMobileAlt Mobil privat #2
ContactDateOfBirth Födelseort
ContactMaritalStatus Civiltillstånd
ContactWorkPlace Arbetsplats
ContactDepartment Avdelning
ContactDepartmentWebsite Avdelning websida
ContactNote Anteckningar
ContactGender Kön
ContactIsEmployee Anställd
ContactImportJobId Importjobb id
ContactCustomerId Kundnr.
CountryCode Landskod
CountryName Landnamn

 

Flettefelt for prosjekt

Info om Projekt
Förenakommando Förklaring
ProjectId Projekt id
ProjectName Namn
ProjectStart Startdatum
ProjectEnd Slutdatum
ProjectPipeline Pipeline Id
ProjectFixedPrice Fast pris
PipelineName Pipeline
ProjectInvoiceSum Fakturasumma
ProjectInfo Info
ProjectUseFixedPrice Använd fast pris
ProjectCounterpartId Motpartid
ProjectProposalDate Offertdatum
ProjectExpOrderDate Forväntat orderdatum
ProjectOrderDate Orderdatum
ProjectOrderProbability Order sannolikhet
ProjectStatusId Projektstatus ID
ProjectStatusName Projektstatusnamn
ProjectTypeId Projekttyp ID
ProjectTypeName Projekttyp namn
ProjectManager Projektledare
ProjectContactFirstName Projektledarens förnamn
ProjectContactLastName Projektledarens efternamn
ProjectContactEmail Projektledarens e-post
ProjectContactMobile Projektledarens mobiltelefon
ProjectContactFax Projektledarens fax
ProjectDepartmentId Avdelning ID
ProjectDepartment Avdelningsnavn
ProjectCustomerId Kundnummer
ProjectCompanyName Kundnamn
ProjectCompanyEmail Kundens e-post
ProjectCompanyPhone Kundens telefon
ProjectCompanyFax Kundens fax
ProjectCompanyVisitAddress Kundens besöksadress
ProjectCompanyVisitPostcode Kundens besökspostnummer
ProjectCompanyVisitPostarea Kundens besökspostort
ProjectCompanyVisitCity Kundens besöksstad
ProjectCompanyVisitState Kundens besöksstat
ProjectCompanyPostAddress Kundens postadress
ProjectCompanyPostPostcode Kundens postnummer
ProjectCompanyPostPostarea Kundens postort
ProjectCompanyPostCity Kundens stad
ProjectCompanyPostState Kundens stat
ProjectCompanyCountry Kundens land
CustomFieldProject1297 Avtalsdatum (signerat avtal):
CustomFieldProject1311 Avtalade tjänster:
CustomFieldProject1298 Knutet till avdelning
CustomFieldProject1299 Riskvärdering kund
CustomFieldProject1300 Specifikation riskvärdering:
CustomFieldProject1301 Har företaget revisor
CustomFieldProject1302 Revisors namn:
CustomFieldProject1304 Uppdragsansvarig
CustomFieldProject1305 Vilka system använder kunden:
CustomFieldProject1312 Detaljer runt uppdatering av bokföring:
CustomFieldProject1303 Avtalstyp
CustomFieldProject1307 Pris per timme bokföring:
CustomFieldProject1308 Pris per timme lön:
CustomFieldProject1309 Pris per timme konsult/årsuppgör etc:
CustomFieldProject1310 Fastpris per månad:
CustomFieldProject1318 När önskas årsuppgör klart
CustomFieldProject1319 Specifikation årsuppgör:
CustomFieldProject1314 Frist (dag i månad)
CustomFieldProject1315 Lönedatum (dag i månad)
CustomFieldProject1316 Specifikation lön
CustomFieldProject1320 Kommentar lön:
CustomFieldProject1321 Godkänning kund löneköring
CustomFieldProject1322 Kommentar godkänning lön:
CustomFieldProject1323 Kommentar utbetaling av lön:
CustomFieldProject1324 Kommentar terminoppgave skatt-aga:
CustomFieldProject1325 Kommentarer resa och utlägg:
UserContactFirstName Förnamn
UserContactLastName Efternamn
UserContactEmail E-post
UserContactMobile Mobil
UserContactPhone Telefon
UserContactPosition Befattning
ClientCompanyName Företagsnamn
ClientCountry Land
ClientOrg Org nr
ClientEmail E-post
ClientPostAdress Adresse
ClientPostZipcode Postnummer
ClientPostZiparea Poststed
ClientPhone Telefon
ClientFax Fax
ClientBankAccount Konto

Se också
Filutforskare