Inställningar Kampanj och Ringlistor

Det finns inga specifika inställningar som måste göras på förhand för att kunna använda kampanj eller ringlistor.

För att få tillgång till ringlistor måste man ha tillgång till modulen ”Leadhantering”.