Inställningar Kundhantering

Tilläggsinformation på kund

Inställningar för tilläggsinformation ligger under Administration – Inställningar – CRM – Tilläggsinformation om kund.

Här kan man lägga in information om kontaktupprinnelse, om produkter, källor och man kan välja om man önskar att tilläggsinformation skall visas som en egen flik i CRM.

 

Kategorier

Här lägger man i de olika kategorierna som man önskar att använda. Man kan vidare välja om kategorin skall visas på kund, på kontakt eller på både kund och kontakt.

När man är inne i CRM – Kundhantering, och har sökt upp en kund och klickat på Kategorier inne i Företagsinformation-fliken, så kan man lägga till kategorier på kunden.

Man kan trycka på knappen Välj kategorier för att få upp en översikt över alla kategorierna som ligger inne (se bilden under) och kryssa i det du önskar. Det är också möjligt att upprätta en ny kategori härifrån genom att trycka på Ny kategori.

 

Grupper

Grupper ligger under Administration – Inställningar – CRM – Grupper.

Här har man möjlighet att lägga in användarna i företagsklienten i 24SevenOffice i olika grupper. Man kan dela in användarna i två olika grupper; Standard eller Försäljning. Grupper som man definierar med Försäljning är sannolikt de anställda i företaget som är säljare och jobbar med försäljning.

Grupper kan definieras som en trädstruktur, där det är möjligt att skapa olika undergrupper. Tryck på Ny grupp för att skapa en grupp. För att skapa en undergrupp till en existerande grupp, högerklicka på gruppen och välj Ny grupp.

På varje grupp kan man välja ett Gruppnamn och en Beskrivning.

Grupptyp definierar om det är en Standard eller Försäljning.

Under Medlemmar kan man klicka på Lägg till för att lägga till de medlemmar som ska inkluderas i gruppen.

 

Branscher

När man är inne i CRM – Kundhantering och Företagsinformation-fliken på en kund så kan man välja vilken typ av bransch som företaget verkar i. Man får då upp en lista över alla branscher som är upprättade under inställningarna för Branscher.

Inställningarna för branscher ligger under Administration – Inställningar – CRM – Branscher.

På vänster sida har man en översikt över branscherna. Genom att trycka på Ny skapar man en ny bransch.

”Visa alla”  listar upp alla inlagda branscher. ”Flytta kunder” gör att man kan flytta en kund från en bransch till en annan.

Man bör vara uppmärksam på att när man flyttar kunder från en bransch till en annan så flyttar man över alla kunderna i den branschen. För att göra detta klickar man på branschen man önskar och flytta kunderna från så att branschnamnet kommer upp i fältet Branschnamn. Genom att klicka på pilen vid sidan av Välj bransch så får man fram alla branscherna som är inlagda i systemet och väljer den bransch man önskar. Tryck därefter ”Flytta kunder”.

 

Återställa kunder

Denna tjänst måste aktiveras av 24SevenOffice Kundservice. Be administratören i företagsklienten om att kontakta support@24sevenoffice.com för att få tillgång till tjänsten. Den blir då tillgänglig under Administration – Inställningar – CRM – Återställa kunder.

Denna är en funktion för att kunna återställa kunder i CRM som har blivit raderade. Här visas en lista över alla kunder som har blivit raderade. Markera den kund som man önskar att återställa och tryck på Återställa kunder.

 

Säljmöjligheter

Säljmöjligheter används för att skapa prognos för framtida försäljning, och funktionen fungerar också som ett verktyg för att registrera förväntad försäljning i företaget. Genom att använda Säljmöjlighet aktivt kan man följa försäljningsprocessen genom hela processen genom att använda de egendefinierade stegen som man har på sitt eget företag. Man kan också mäta Säljmöjligheter på varje säljare och olika grupper man har på företaget. Genom att använda Säljmöjligheter kommer också fler rapporter vara användbara under huvudmenyvalet CRM – Rapporter.

Man har möjlighet att skapa säljmöjligheter på alla kunder som är registrerade i CRM – Kundhantering. Man har också möjlighet att skapa säljmöjligheter på projekt som är registrerade i projektmodulen. Till skillnad till order och fakturor, är säljmöjligheter enbart till för att skapa prognoser och mätningar hur det har gått och hur det kommer att gå i framtiden. Säljmöjligheter har ingen direkt anknytning till vad som faktiskt blir fakturerat på en kund.

 

Avvisning

Avvisning ligger under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter – Avvisning.

Genom att klicka på knappen ”Ny” kan man lägga in orsaker till varför man har förlorat kunden exempelvis på grund av Pris, gått till konkurrent etc.

 

Steg

Steg ligger under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjlighet – Steg.

Här definierar man företagets försäljningsprocess.

 • Dela in försäljningsprocessen i olika steg
 • Värdera hur stor procentuell sannolikhet det är att få in ordern vid respektive steg
 • Lägg in titel, sannolikhet, status och avvisning

Exempel:

 • Titel: Steg 1 Telefonsamtal
 • Sannolikhet: 15%
 • Status: Öppen
 • Avvisning:

 

 • Titel: Steg 2 Första besök
 • Sannolikhet: 35%
 • Status: Öppen
 • Avvisning:

 

 • Titel: Steg 3 Andra besök
 • Sannolikhet: 65%
 • Status: Öppen
 • Avvisning:

 

 • Titel: Steg 4 Uppföljningssamtal
 • Sannolikhet: 100%
 • Status: Öppen – vunnen
 • Avvisning:

 

 • Titel: Steg 5 Förlorad kund
 • Sannolikhet: 0
 • Status: Stängd – tappad
 • Avvisning: Gått till konkurrent

Typ

Typ ligger under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter – Typ.

Här kan man lägga in vilken slags typ av försäljning det är exempelvis Merförsäljning, Nyförsäljning.

 

Statustyper

Status ligger under Administration – Inställningar – CRM – Statustyper.

Här lägger man in alla önskade statustyper som sedan skall kunna väljas på kunden, t.ex. aktiv eller ej bearbetad.