Inställningar Rapportgenerator

Inga inställningar måste göras på förhand för att kunna använda rapportgeneratorn. Man måste bara vara noggrann med att lägga in riktig data för att rapporterna i rapportgeneratorn ska bli korrekta.