Inställningar Sälj och Leads

 

Definiering av Säljargrupper

Detta finner du genom att gå till Administration – Inställningar – CRM – Grupper. Du kan administrera grupperna efter egen önskan, men det är viktigt att grupperna som ska visas i budgeten måste ha betäckning ”Sälj” under Grupptyp.

 

 

Säljmöjligheter
Säljmöjligheter används för att skapa prognoser på framtida försäljning, och fungerar som ett verktyg för att registrera förväntat försäljning i ditt företag. Genom att använda säljmöjlighet aktivt kan man följa säljprocessen genom hela säljprocessen genom att använda egendefinierade steg.

Man kan mäta säljmöjligheter på varje enskild säljare, grupp och mycket mer genom att använda rapporterna under CRM.

Man har möjlighet till att skapa en säljmöjlighet på de kunder som är registrerade under Kundhantering i CRM. Man kan också skapa säljmöjlighet på projekt som är registrerat i projektmodulen. I motsättning till konkreta ordrar och fakturor, så är säljmöjligheternas funktion enbart till för att skapa prognoser och mätningar och har ingen direkt anknytning till vad som faktiskt blir fakturerat på en kund.

En säljmöjlighet kan också kopplas till en kampanj och vidare till en order/faktura så att man kan ha möjlighet till att mäta konkreta sälj som en kampanj har genererat. När man  definierar ”steg”, ”avvisning” och ”typ” är det viktigt att man hittar val som återspeglar hur en försäljningsprocess normalt fungerar i företaget.

 

”Källa” är en säljmöjlighet som definieras från ”Tilläggsinfo på kund”.

 

Säljmöjlighet – Avvisning

Här lägger man in information om varför kunden är förlorad.

 

Säljmöjlighet – Steg

Här kan man beskriva hur långt man har kommit i försäljningsprocessen. Här kan man lägga in titel, sannolikhet, status och avvisning.

 

Säljmöjlighet – Typ

Här hittar man information om typ information om försäljningen.

 

Se egen sida för Säljmöjlighet.

 

Status

 Status på kund läggs in här. Exempel: Aktiv, Konkurs, Fusionerat osv. Dessa statusar kan sedan definieras på kunderna i kunddatabasen.