Introduktion Kampanj och Ringlistor

Kampanj är kampanjverktyget i 24SevenOffice, och kan användas till att skapa utskick och ringlistor samt som ett underlag för att mäta effekten av en kampanj. Utskicksverktyget ger dig möjlighet till att upprätta e-postkampanjer mot ett urval av företag, leads och kontakter. Ringlistor är till för att effektivt kunna ringa ett givet urval av företag och samtidigt hålla kontroll på genomförd aktivitet och uppnått resultat av enskilda kampanjer.