Introduktion Rapportgenerator

Rapportgeneratorn är ett verktyg för att skapa egendefinierade rapporter. Rapporterna kan gälla kunder, kontakter, leads, säljmöjligheter, order, produkter, projekt, projektdeltagare och uppgifter. Här är möjligheterna många.

Man kan exempelvis ta ut en rapport på kunder där man enbart önskar ta ut kunder som ligger i en specifik kategori i CRM, och vidare specificera att det enbart ska gälla kunderna till en specifik kundansvarig i CRM. Man kan också spara rapporten till senare bruk, genom att exportera rapporten till antingen CSV, XLS, eller XML-format.