Kampanj

Kampanj ligger under CRM – Kampanj.

Kampanj är en modul som ger dig möjligheter att upprätta en Kampanj mot ett urval av Företag/organisationer, Kunder och Leads.

När man kommer in i Kampanjmodulen finns det på vänster sida val mellan att upprätta en Ny kampanj eller att Visa alla kampanjer.

 

Ny kampanj

Om du klickar på Ny kampanj kan du lägga in en egen titel på kampanjen och eventuellt lägga in annan information om kampanjen som t.ex. startdatum, slutdatum, ansvarig etc.

När man har sparat bilden ovan kommer det dyka upp två nya flikar som heter Urval och Utskick. Urval är till för att kunna välja vilka Företag, Kontakter eller Leads som ska vara med i kampanjen. Utskick använder man när man ska skicka ut mail till alla i kampanjen.

 

Urval

Urvalet är till för att välja vilka företag, kunder eller leads som ska vara med i kampanjen medan utskicket används när man ska skicka e-post till alla i kampanjen. Urvalet använder man också när man ska upprätta ringlistor som kan ringas på i modulen Ringlistor.

 

Urvalet

När man trycker på knappen Urval så får man upp rapportgeneratorn där man kan upprätta sitt urval på bakgrund av sina önskade kriterier.

Om man inte vill använda sig av rapportgeneratorn kan man välja att lägga in sitt urval manuellt, detta gör man igenom att trycka Lägg till manuellt. Här skriver du in sökordet för de specifika kunderna/kontakterna/leadsen du vill söka reda på nederst i fönstret, därefter markerar du de du vill välja och trycker sedan Lägg till.

I översikten över urvalet i kampanjen visas enbart företags- och kontaktnamnet på de val du gjort. Om man önskar att generera en ringlista från kampanjen så klickar man på knappen Generera ringlista.

 

Generera ringlista

Översikten över företag som är med i kampanjen visas under Urval, och om man önskar att generera en ringlista från kampanjen så klickar man på Generera ringlista.

När man genererar en ringlista får man frågan om man önskar att ringlistan ska vara generell och med en ägare (kundansvarig), eller om man vill att ringlistan enbart ska vara tillgänglig för de personer som står som ägare (kundansvarig) på respektive företag/kontakt/lead.

När man har valt ett av de två valen, så klickar man på Spara och får besked om att ringlistan är upprättad.

För att hitta ringlistan igen, gå till CRM – Ringlistor. Mer om detta står i hjälpfilerna om ringlistor.

 

Utskick

Under fliken Utskick kan du upprätta en e-postkampanj utifrån det urvalet som är gjort i kampanjen. Överst i fönstret får du upp en översikt över utskick som är upprättade och med information om bland annat namn på utskicket, status, antal e-poster som är skickade och antal mottagare.

För att upprätta ett nytt kampanjutskick tryck på Skapa.

 

Innehåll

Här kan du lägga in och editera innehållet i mailet som ska skickas ut, och det går också att använda html-koder om så önskas.

 

Generellt

Skriv in ett namn på utskicket. Välj om du önskar att skicka ut till kunder, kunder med kontakter eller Inget är valt. Ange utskicksdatum och tidpunkt. Tryck på Spara. När du har sparat så måste du också fylla ut inställningar för utskicket; Avsändarens namn, e-postadress och vad som ska stå i ämnesfältet i mailet. Tryck på Spara igen.

 

Mottagare

Här kan du lägga till eller radera mottagare. Om du klickar på Import så kan du importera in en textfil med namn och mailadresser här direkt. Filen kan innehålla så många rader som önskas. Formatet bör vara se ut så här:

Sven Svensson, sven@svensson.se;

Karin Andersson, karin@andersson.se;

Tryck på Spara.

 

Bifoga filer

Under bifoga filer-fliken kan man lägga till en eller flera bifogade filer som ska skickas med i utskicket. Tryck på Ladda upp fil och Bläddra och ladda upp en fil och tryck på Öppna och Ladda upp. Då läggs filen till i utskicket.

 

Status

I fliken Status ser man en översikt över status för utskicket. Man kan se om det är aktiverat, totalt antal mottagare och detaljer om utskicket.

När utskicket är klart för att aktiveras, måste man klicka på Start för att sätta igång processen. Det går också att sätta utskicket på Pause om så önskas och starta utskicket igen vid ett annat tillfälle.

När ett utskick är upprättat så kan man markera och klicka på Kopiera utskicket. Då kopieras utskicket som ett nytt utskick, och välja om man önskar att ha med alla mottagare från tidigare utskick, mottagare som fick utskicket, mottagare som inte har fått utskicket eller kopiera utskicket utan mottagare.