Leadhantering

Leadhantering ligger under CRM – Leadhantering.

Leads är potentiella kunder som man aktivt jobbar med och som för närvarande inte skall registreras som kunder i CRM-modulen. Både företag och privatkunder kan registreras som Leads.

Exempel: Om man har en Excel-lista med 1000 företag som man inte har varit i kontakt med tidigare rekommenderar vi att dessa importeras som Leads. Detta för att inte fylla upp kunddatabasen med allt för många kunder som saknar aktivitet.

 

Skillnaden mellan lead och kund

Ett lead använder man för att lägga in korrespondensen på förhand av ett möte och en säljprocess. Efter ett möte kan de då vara aktuellt att lägga in mer information om kunden samt gå vidare i uppföljningen. Det är då mer lämpligt att använda sig av CRM – Kundhantering. Grunden till detta är att CRM – Kundhantering har mer funktionalitet och är mer integrerad med de övriga modulerna.

Sök och registrering fungerar på samma sätt som i CRM-modulen. Men det som skiljer Leadhantering från Kundhantering är att man kan välja med hjälp av en drop-down meny, om den specifika kunden ska vara ett företag eller en privatkund.

De kunder och kontakter som är inlagda i denna modul kommer inte vara sökbara när man ska upprätta ett avtal eller en uppgift från kalendern. Man kan inte söka efter en kontaktperson i sökfältet. Privatkunder är däremot sökbara.

 

Konvertering till kund

För att konvertera till kund tryck på ”Konvertera till kund”-knappen. Alla kopplingar till leadet (filer, kontakter, uppgifter, avtal, anteckningar, historia och e-mail) kommer att överföras vid konvertering. Kunden tilldelas automatiskt nästa lediga kundnummer. Vid konvertering kommer du också att få frågan om du vill öppna kunden i CRM-modulen så att du kan jobbade vidare med kunden. Svarar du nej på detta kommer registreringsfönstret för ett nytt lead visas.

 

Säljmöjlighet/ Order

För att kunna skapa en order eller säljmöjlighet måste leadet konverteras till kund.