Rapporter Kampanj och Ringlistor

Administration av ringlistor är ett rapporteringsverktyg för att se vilka ringlistor som är upprättade, resultat av samtal, användarstatistik med mera. För mer information, se sidan Administrera ringlistor.