Rapporter Sälj och Leads

Grafisk och tabellöversikt över säljmöjligheter

Denna rapport visar säljaktiveter i företaget. För att ställa in vilka användare som ska visas som säljare och vara med i rapporten, kan man klicka på ”Välj”-knappen. Grupperna som visas här kan administreras under Administration – Inställningar – CRM – Grupper.

Du kan välja antingen en fast period eller en egendefinierad, samt om x-axeln ska visa aktiviteter, säljare, grupper eller datum. Du kan också välja mellan graftyperna kolumn eller linje.

Valet som gäller säljmöjlighet betyder att om du väljer ”Med säljmöjlighet” eller ”Utan säljmöjlighet” så gäller detta endast fälten Upprättade möten, Deltagna möten, Avslutade uppgifter och Skapade uppgifter.

I tillägg kan du välja mellan att se Alla aktiviteter eller markera de aktiviteter du vill se.