Ringlistor

Ringlistor

Ringlistor hittar du under modulen CRM – Ringlistor.

Denna modul är gjord för att effektivt ringa ett urval av företag och samtidigt hålla kontroll på genomförd aktivitet och uppnådda resultat för den specifika kampanjen.

 

Denna undermodul är gjord för företag som jobbar med telemarketing, mötesbokning och liknande processer. Man upprättar själv ringlistan i modulen Kampanj.

 

Funktionalitet

Öppnar man en en ringlista får man upp information om kunden, leadet eller kontakten, samtidigt som man på vänster sida får en meny med valmöjligheter kring samtalet.

När kunden inte svarar kan man i vänstermenyn antingen lägga tillbaka kunden i ringkön, välja Fel telefonnummer eller Ta bort från ringlistan.

Om du klickar på Svar kan du antingen lägga tillbaka i ringkön, sätta som Godkänt eller som Ej intresserade.

Om du skulle upprätta en ringlista med information från Leadhanteringen och väljer Godkänt så skapas automatiskt en säljmöjlighet. Du kommer då få upp ett fönster där du får fylla i information om säljmöjligheten.

Om man upprättat en ringlista utifrån kundhanteringen är man tvungen att upprätta en säljmöjlighet manuellt från kundkortet i CRM – Kundhantering.

När man är färdig med ett prospekt och registrerat eventuella data från samtalet trycker man på knappen Färdig. Om man önskar att det ska dyka upp ett nytt prospekt att ringa på så skall rutan Nytt samtal vara förkryssad.

 

Anteckningar

Önskar man att skriva minnesanteckningar på samtal för att komma ihåg moment till uppföljningen av samtalet, är det bara att använda sig av anteckningsfältet till vänster i bild. Denna information kommer att ligga kvar på kundkortet tills att man trycker på Godkänn eller Ta bort från ringlistan. Denna funktion är endast till för om man tänkt lägga tillbaka prospektet till ringkön.

Om man önskar att skriva en anteckning som senare ska kunna läsas från kundkortet i CRM måste man då använda sig av anteckningsfältet på kundkortet i CRM.

 

Översikt över egen aktivitet

Nederst i menyn visas hur många tillgängliga företag den inloggade personen har att ringa och också det totala antalet. Det visar också hur många samtal som man ringt till och hur många som blivit godkända.