Säljmöjligheter

Säljmöjligheter registreras i CRM-modulen för att ha en översikt över kommunikationen med kunder vid varje säljmöjlighet. Detta ger bland annat möjlighet till att se antal aktiva säljmöjligheter per säljare, förväntat avslutningsdatum, förväntat belopp osv, samt antal förlorade (tappade kunder) och orsaken till varför man har förlorat kunden.

 

Att skapa en säljmöjlighet

Säljmöjligheter upprättas på följande sätt:

 1. Sök upp och välj kund i CRM
 2. Gå till fliken säljmöjligheter
 3. Klicka på Ny säljmöjlighet

 

De olika registreringsfälten

Typ

Välj vilken typ av försäljning det handlar om. Dessa alternativ definieras under Administration – Inställningar – CRM.

Källa

Källa till säljet, t.ex. DM, Google, refererat från existerande kund. Dessa alternativ defineras under Administration – Inställningar – CRM.

Steg

Steg i säljprocessen. Kan också kallas pipeline. Dessa alternativ defineras under Administration – Inställningar – CRM.

Exempel:

 • Första möte
 • Offert
 • Förhandling
 • Slutfas
 • Avslutat

 

 Status

Systemdefinierade statusnivåer:

 • Öppen
 • Stängd – vunnen
 • Stängd – tappad
 • Utgått

Avvisning

Vid val ”Stängd – tappad” är det möjligt att registrera orsak till varför man tappade säljmöjligheten. Dessa alternativ definieras under Administration – Inställningar – CRM.

Tillgängliga funktioner

På en säljmöjlighet kan du koppla följande element:

 • Uppgifter
 • Möten
 • Anteckningar
 • Historik
 • Säljare

Förklaring av säljare

Här kan man lägga till de säljare som skall ha provision på beloppet i fältet Belopp. Man kan dela provisionen mellan flera personer. Beräkningen sker då mellan de personer som ligger inlagda med andelar under Säljare.

Upprätta säljarna på första fliken nederst på säljmöjligheten och sätt en procentandel för var och en. Denna procentsats kommer att användas vid alla rapporter och beräkningar av säljarnas andel.

Kundansvarig sätts automatiskt som säljare med 100% andel om det bara ska finnas en säljare på säljmöjligheten. Om man i detta fall byter ägare sätts ny kundansvarig som säljare med 100% andel. Om det ligger flera säljare med andelar kommer ett byte av kundansvarig ej påverka andelarna per säljare.

Följande beräkningar görs när man upprättar flera säljare:

 • Lägger man in en säljare med 25% andel kommer de övriga 75% delas jämt mellan övriga säljare om inget annat anges.
 • Raderar man säljare tills endast en återstår kommer denna få 100% andel.
 • Raderar man en säljare och det finns mer än en säljare kvar kommer inget att göras av andelarna, men ett meddelande visas att andelssumman är mindre än 100%.
 • Om procentsatsen ändras på en av flera säljare kommer inte övriga procentsatser att förändras, men det visas ett meddelande om vad summan av andelarna blir (i de fall den inte går jämt upp i 100%).

Process

Uppgifter, möten och anteckningar som görs i förbindelse till säljmöjligheten kan också registreras på den. Detta kan antingen göras genom att öppna säljmöjligheten och registrera uppgifter/möten/anteckningar härifrån. Alternativt kan det göras från kalendern eller från CRM men då måste säljmöjligheten väljas manuellt.

 

Sökning

I CRM-modulen kan du söka efter säljmöjligheter på samma sätt som företag och kontakter. Välj ikonen för säljmöjligheter som söktyp såsom illustreras i bilden nedan. Skriv in sökord och tryck på sökikonen. När du väljer en säljmöjlighet kommer kunden att öppnas och listan över säljmöjligheter på den aktuella kunden kommer att visas nederst.

 

Radera

För att ta bort säljmöjligheter måste de markeras i listan. Du kan markera flera säljmöjligheter genom att hålla inne CTRL-knappen på tangentbordet, samtidigt som du klickar med musen. Tryck på ”Ta bort” för att ta bort de markerade säljmöjligheterna.