Skapa rapporter i rapportgeneratorn

Hur man skapar en ny rapport:

 1. Välj rapport mall.

Här kan man välja mellan olika rapportmallar. Dessa är fördefinierade sammansättningar av fält och rapporter. För att skapa en kundlisterapport tryck på mallen ”Kunder”.

 1. Lägg till rapportfält.

Man får nu upp en dropdown-meny med tillgängliga fält. Välj ett fält som skall vara i rapporten och tryck på Lägg till-knappen.

 1. Lista över rapportfält.

Allt eftersom det läggs till fält så kommer dessa att läggas till i listan. Här har man diverse val på varje fält:

Fält

Fältets systemnamn.

Text

Egendefinierade fältnamn som visas.

Visa

Om fältet skall visas i rapporten eller inte. Om fältet skall användas i urvalet, men inte visas i rapporten, så sätt visa till ”Nej”.

Funktioner/status

Vid selektering måste operatör väljas för att bestämma selekteringstyp. Här kan man välja mellan följande:

 • Lika med.Inkluderar enbart poster där det valda fältet är densamma som variabeln.
 • Inte lika med.Inkluderar bara poster där det valda fältet inte är lika med variabeln.
 • Större än.Inkluderar bara poster där det valda fältet är större än variabeln. Bara giltig på sifferfält (som t.ex. kundnr).
 • Större än eller lika med.Inkluderar bara poster där det valda fältet är större än eller lika med variabeln. Bara giltig på sifferfält (som t.ex. kundnr).
 • Mindre än.Inkluderar bara poster där det valda fältet är mindre än variabeln. Bara giltig på sifferfält (som t.ex. kundnr).
 • Mindre än eller lika med.Inkluderar bara poster där det valda fältet är mindre än eller lika med variabeln. Bara giltig på sifferfält (som t.ex. kundnr).
 • Börjar med.Inkluderar bara poster där det valda fältet börjar med variabeln. Detta ger samma effekt som användning av procenttecken (ofta % eller *). Observera att procenttecken inte skall användas i variabeln. Det är operationen som bestämmer användning av procenttecken.
 • Börjar inte med.Inkluderar bara poster där det valda fältet inte börjar med variabeln. Denna funktion ger samma effekt som användning av procenttecknet (ofta % eller *). Observera att procenttecknet inte skall användas i variabeln. Det er operationen som bestämmer användning av procenttecken.
 • Slutar med.Inkluderar bara poster där det valda fältet slutar med variabeln. Detta ger samma effekt som användning av procenttecken (ofta % eller *). Observera att procenttecknet inte skall användas i variabeln. Det er operationen som bestämmer användning av procenttecken.
 • Slutar inte med.Inkluderar bara poster där det valda fältet inte slutar med variabeln. Detta ger samma effekt som användning av procenttecken (ofta % eller *). Observera att procenttecknet inte skall användas i variabeln. Det er operationen som bestämmer användning av procenttecken.
 • Innehåller.Inkluderar bara poster där det valda fältet innehåller variabeln. Detta ger samma effekt som användning av procenttecken (ofta % eller *). Observera att procenttecknet inte skall användas i variabeln. Det er operationen som bestämmer användning av procenttecken.
 • Innehåller inte.Inkluderar bara poster där det valda fältet inte innehåller variabeln. Detta ger samma effekt som användning av procenttecken (ofta % eller *). Observera att procenttecknet inte skall användas i variabeln. Det er operationen som bestämmer användning av procenttecken.

De 6 sista operationerna innehåller automatiskt procenttecknet. Exempel på hur det fungerar i praktiken: Vid val av ”börjar med” och variabel ”test”: ”test%”. Vid val av ”innehåller” och variabel ”test”: ”%test%”

Variabel

Sökord. Observera att procenttecken inte skall användas i variabeln. Det är operationen som bestämmer användning av procenttecken.

Sorteringstyp

Bestämmer om det skall sorteras stigande eller sjunkande.

 1. Spara och köra rapport

Kryssa för rutan vid sidan av ”Spara” och skriv in en titel på rapporten. Rapporten kommer då att sparas och kan användas igen senare. Om man inte kryssar i denna ruta kommer rapporten enbart att visas för den gången och kommer inte att vara tillgänglig nästa gång. Om du väljer att spara rapporten kommer rapporten att sparas som en Egendefinierad rapport.

För att verifiera att man har valt riktiga fält och urval så kan man trycka på knappen Förhandsvisning. För att visa rapporten i sin helhet klickar man på Skapa rapport.

 1. Visning av rapport.

Efter att man har tryckt Skapa rapport så kommer rapporten att visas tillsammans med verktygslinjen såsom visas ovan. Denna ger följande möjligheter:

Uppdatera

Uppdaterar rapporten om det har gjorts några ändringar i posterna.

Ändra rapport

Man kommer då tillbaka till föregående fönster där man kan lägga till fält, selektera och sortera.

Skriv ut rapport

Stäng fönstret

 

 

Tillbaka till huvudmenyn

Går tillbaka till det första visningsfönstret där man har en lista över rapportmallar och fördefinierade rapporter.

Utför

Utför diverse operationer med posterna. Man kan lägga till alla posterna (t.ex. kunder) i en kategori eller grupp.

Exporterar till XML

XML är en öppen standard som kan användas till import i andra program.

Exporterar til Excel

Genererar en XLS-fil som kan öppnas i bl.a. Microsoft Excel.

Exportera till CSV

Genererar en CSV-fil som kan öppnas i bl.a. Microsoft Excel.