Årsoppgjør

När det gäller svenska bolag och årsredovisningar så läser vi ut en sie fil och läser in det till en svensk bokslutsprogram. Om man gör bokslutsverifikationer så läses dess in på samma sätt med en sie import.