Introduktion Bank

Bank ligger under huvudmenyvalet Ekonomi – Bank.

För att använda sig av Bankmodulen och automatiska betalningar måste man först ingå ett avtal med sin bank. Vi har samlat de avtal man behöver på följande sida: Bankintegration.

När man lägger in en ingående faktura i systemet, antingen vid användning av scanning eller manuellt, och bokför den, så kommer den dyka upp i fliken Obetalda i Bankmodulen/Utbetalningar. Här måste man manuellt markera de betalningar man önskar att betala genom att hålla ner Shift-tangenten och sedan klicka på knappen Betala. Då kommer de förflytta sig till Förfallolistan. När förfallodatumet kommer förflyttar sig betalningarna automatiskt från fliken Förfallolistan till fliken Under behandling.

Observera! Kom ihåg att det måste finnas täckning på kontot för samtliga betalningarna för att de ska gå igenom. Det kommer inte att utbetalas några betalningar för enbart de det finns täckning för, utan då kommer samtliga betalningarna i bunten bli avvisade.

 

Rättigheter

Det är möjligt att styra rättigheterna i detaljnivå, på varje knapp och på varje flik i Bank-modulen. På det sättet kan några användare exempelvis enbart ha tillgång till Betalda-fliken i Bank/Utbetalningar för att kunna bokföra, medan andra användare kan ha tillgång till andra delar. Ta kontakt med vår kundservice om ni önskar styra rättigheterna i bankmodulen på användarna i ert företag.