Bank inbetalningar

Inbetalningar ligger under Ekonomi – Bank – Inbetalningar.

Avtal på inbetalningar via Bankgirot/BGC är en lösning som möjliggör att inbetalningar till dina utgående fakturor kan komma in i 24SevenOffice automatiskt utan att man måste registrera de manuellt. Man måste då använda OCR-nummer på dina fakturor som skickas ut och när dina kunder betalar fakturorna så kommer dessa bli registreras automatiskt via BGC som skickar ut betalningsfiler direkt till din klient i 24SevenOffice. Där kommer man att kunna se vilka betalningar som har kommit in och kan bokföra dessa. Inbetalningarna kopplas mot fakturorna i reskontran på kunderna och lägger sig automatiskt i stängda poster (om de betalar fakturabeloppet och reskontran går i noll).

Gå till Inställningar – Ekonomi – Bankinställningar. Klicka på numret på högersidan och fyll i de uppgifter som behövs för Inbetalningar.

 

Obehandlat

Här ligger i utgångspunkten de inbetalningar som ännu inte är klara att bokföras med en gul varningstriangel framför sig. Alla betalningar måste kopplas mot en faktura och ett kundnummer. När denna information har lagts till så kan de aktuella raderna i fliken Obehandlat bokföras och dyker då upp i Bokför-fliken.

 

Bokför

Inbetalningar som ligger i bokför-fliken är klara att bokföras. Om det finns en varningssymbol framför någon av dessa betalningar i fliken så kan orsaken vara att saldot inte går i kr 0,00 (posterna stängs inte i reskontran), på grund av öresavrundning etc.

Om det finns ett hänglås vid sidan av några betalningar så är det speciellt för de kunder som har en integration med en extern tredjepart och inbetalningar som kommer in via dem. Här kan man inte ändra någon information som fakturanr, kundnr, inbetalningsdatum osv på grund av att reskontran ska stämma överens med reskontran till den externa tredjeparten (s k spegling av reskontran).

 

Bokföra i bokföringsmodulen

När inbetalningarna är bokförda i bank-modulen så kommer de dyka upp som en bunt i Ekonomi-Bokföring-Bokföring. Bunten får ett namn som heter ”Bank [bokföringsåret]”. Klicka på bunten på vänstra sidan, kontrollera verifikationerna i bunten och klicka sedan på bokför. Det är först när man har bokfört bunten i Ny verifikation som verifikationerna bokförs i systemet och reskontran och rapporterna uppdaterar sig.

 

Ark med grön bock – Inbetalningen har kopplats mot en faktura och kommer stängas i kundreskontra.
Ark med blyertspenna – Inbetalningen har kopplats mot en faktura och kommer stängas i kundreskontra, men innehåller automatiska föringar (som öresavrundning, påminnelseavgift, ränta osv).
Ark med varningssymbol – Inbetalningen har kopplats mot en faktura, men kommer inte stängas i kundreskontra eftersom beloppet inte går i noll.
Varningssymbol – Inbetalningen har kopplats mot en faktura som redan är stängd i kundreskontra. Stämmer kopplingen mot fakturan?
Röd felsymbol – Något är fel.