Inställningar Beställning

Du hittar inställningarna genom att gå till Administration – Inställningar – Ekonomi – Beställning.

 

Beställning – HTML utskrift

Mycket av detta är likt den förklaring som ges av Inställningar för HTML utskrift i samband med Order/Faktura. Det flesta instruktioner står förklarat där (hur man ändrar mallar osv). Det som skiljer sig från inställningarna från HTML i order/faktura tar vi med här.

 

Utskriftsmallar

På högersidan här visas titlarna på alla utskriftsmallar man har. Mallen Beställning ligger inne sedan tidigare och denna går det inte att ändra på. På vänstersidan visas uppbyggnaden av själva utskriftsmallen.

 

Inställningar

Här kan man ställa in vilken utskriftsmall som ska användas som standard för vardera beställnings-status. Man kan också kryssa för ”Visa dialogruta för val av mall” om man istället vill få upp en dialogbox där man kan välja mall, när man väljer att skriva ut beställningen.

 

Taggar

Det finns två typer av taggar: rubriktaggar och värdetaggar. Rubriktaggar inleds och avslutas med ¤ (SHIFT+4) och anger en rubrik för fältet till motsvarande värdetagg. Dessa inleds och avslutas med dubbla # (SHIFT+3).

Lista över variabler som kan användas.

 

Orderinformation
Beskrivning Rubriktagg
Url til företagslogo Logo
Titel ##Title##
Ordernummer ##OrderNo##
Orderdatum ##OrderDate##
Ref.ordernummer ##RefOrderNo##

 

Företagsinformation
Beskrivning Rubriktagg
Företagsnamn ##ComapanyName##
Adress ##CompanyAdress##
Postnummer ##CompanyZipcode##
Postort ##CompanyZiparea##
Vår referens ##CompanyReference##
Telefonnummer ##CompanyPhone##
Faxnummer ##CompanyFax##
Email ##CompanyEmail##
Namn på mottagare ##DeliveryName##
Leveransadress ##DeliveryAddress##
Leveranspostnummer ##DeliveryZipcode##
Leveranspostort ##DeliveryZiparea##
Leveransland ##DeliveryCountry##

 

Leverantörsinformation
Beskrivning Rubriktagg
Leverantörens namn ##SupplierName##
Leverantörens adress ##SupplierAddress##
Leverantörens postnummer ##SupplierZipcode##
Leverantörens postort ##SupplierZiparea##
Leverantörens telefonnummer ##SupplierPhone##
Leverantörens faxnummer ##SupplierFax##
Leverantörens email ##SupplierEmail##
Leverantörens referens ##SupplierReference##
Leverantörens referens telefonnummer ##SupplierRefPhone##
Leverantörens referens faxnummer ##SupplierRefFax##
Leverantörens referens email ##SupplierRefEmail##

 

Översättning

Vid översättningar så måste man använda ¤ både framför och bakom det ord som ska översättas. Exempelvis blir ¤Phone/fax¤ översatt till Telefon/fax. Samtliga variabler i de tre tabellerna ovan går att översätta.

 

Beräkning av inköpspris

Använd beräkning av viktat inköpspris = Inköpspriser på dina produkter blir justerade beroende på om inpriset är variabelt vid beställningar gjort via beställningsmodulen.

Exempel: Inköpspriset på produkt A är satt till 100 kr och du har 2 enheter på lager. Du gör sedan en beställning på produkt A på 1 extra enhet till inköpspris 70 kr. När du sedan uppdaterar ditt lager via produktmottagningen i beställningsmodulen så kommer inköpspriset på produkt A att ändra sig till 90 kr som då blir medelvärdet av ditt totala inköpspris. Förklaring: (existerande värde + värde av mottagna produkten) / totalt antal produkter. Alltså i det här fallet: (100*2) + (70*1) / (2+1) = 90

Använd sista inköpspris = Inköpspriset på produkten korrigerar sig efter det inköpspris som var gällande vid den senast utförda beställningen på produkten via beställningsmodulen.

Ingen = Inköpspriset påverkas inte av beställningar som görs via beställningsmodulen. Inköpspriset du specificerar på produktkortet kommer att vara gällande.

 

Avsändarens e-postadress

Bestämmer vilken e-postadress som ska användas vid sändning av beställningar per e-post.

 

Använd leverantörens varunummer/namn på utskriften

Bestämmer om leverantörens varunummer/namn eller ert eget företags varunummer/namn ska användas på utskrift av beställning, beroende på vad som är specificerat på kundkortet.