Introduktion Beställning

I Beställningsmodulen kan man upprätta och administrera beställningar. Beställningsfunktionen är sammankopplad med flera av de andra modulerna i 24SevenOffice, vilket innebär att man kan hämta in information om leverantörer och produkter utan att man måste lägga in information på nytt. Här hittar man också leverantörsreskontran som ger god översikt över hur mycket utestående man har, när fakturorna förfaller och till vilken leverantör.