Beställningsstatus/varumottag

Beställningsstatus/produktmottag ligger under Ekonomi – Beställning.

Beställningsstatus innehåller alla aktiva ordrar. Denna funktion hjälper användaren att hålla översikt över vilka beställningar som har lagts in. Beställningarna sorteras efter status (förslag, förfrågan, godkänt och beställt) som satts då beställningen skapades. Här är det även möjligt att förändra status på beställningen.

 

Hur beställningstatus används

Förslag

Här ligger alla beställningarna som har status förslag. För att förändra status på beställningen klicka till höger om beställningen, ändra statusen och klicka ”Spara/Ändra”. Man kan även ta bort produkter från beställningen eller lägga till produkter. Om inget skall ändras på beställningen kan man kryssa för beställningen och välja ändra status från drop-down-menyn istället. Man har även möjlighet att ta bort beställningar från listan.

 

Beställningsförfrågan

Beställningar med status Beställningsförfrågan ligger i denna flik. Man kan härifrån ändra status till Godkända och Beställd genom att använda knapparna nedan. Man har också möjlighet att radera en beställning.

 

Godkänt

Här ligger alla beställningarna som har godkänts men som inte har lagts in i beställningen. För att ändra status på beställningen klicka till höger om beställningen, ändra status och tryck ”Spara/Ändra”. Man kan även ta bort produkter från beställningen eller lägga till produkter. Om ingenting skall ändras på beställningen kan man kryssa för beställningen och välja ändra status från drop-down-menyn istället. Man har även möjlighet ta bort beställningar från listan.

 

Beställt

Här ligger alla beställningar som har status Beställd. När man väljer denna status får man valet om man vill skriva ut beställningen, alternativt maila beställningen till leverantören om man har valt e-mail order under inställningar på leverantören. Om man önskar få översikt över vad som har beställts klicka på . Detta är också det fönster som används till att mottaga beställningen. I Beställt-fliken i beställningsstatus/produktmottag får man upp datum, ordernr, leverantör, pris, pris exklusive moms, M/B och ikoner (se förklaring nedan). Man måste klicka på ordernumret eller på den blå ikonen för att öppna beställningsbilden. Om man klickar på leverantörsnamnet visas information om leverantören.

Vänstra sidan är lik de andra flikarna, men du har också en översikt över vad som är beställt och mottaget i Beställnings-fliken.

  • M/B visar Mottagna och Beställt. Kolumnen visar det procentuella antalet som har tagits emot först, därefter visas det procentuella antalet av det som har beställts.
  • 0% visas i rött
  • 0 – 100% visas i blått
  • 100% visas i grönt
  • Över 100% visas i svart (man kan mottaga fler än vad som är beställts om det t ex skickats ett felaktigt antal varor).
  • Ikonen visar information om beställningen
  • Kuvertet visar att du kan skicka beställningen

 

Observera: Om man har många beställningar så bör man vara observant på att det kan vara flera sidor med beställningar. Detta visas nederst till vänster på skärmen.