Budget

Budget ligger under Ekonomi – Bokföring – Budget.

Här kan man på ett enkelt sätt skapa en budget. I budgeten kan man budgetera per månad och år. När man klickar på Budget så visas en lista över budgeterna som är inlagda.

 

Hur man skapar en ny budget

  1. Klicka på knappen Ny.
  2. Lägg in namn på budgeten och välj det år den ska gälla för.
  3. För att lägga in konton som ska vara med i budgeten, klicka på Lägg till konton. Här kommer alla konton upp och det är möjligt att söka på konton efter namn och nummer genom att skriva in det i sökfältet så söker sökmodulen upp det man har skrivit in.
  4. Dubbelklicka på ett konto för att lägga till, alternativt markera en eller flera konton och tryck på knappen Lägg till.

 

Hur man fyller i en budget

  1. Först måste en budget upprättas som förklarat ovan, eller öppna en budget som redan är sparad genom att dubbelklicka på den.
  2. Lägg in tal för exempelvis per månad, årsbudgeten ackumulerar de inlagda talen och sparar automatiskt. Både intäkter och utgifter läggs in med positivt tecken.
  3. Budgeten sparas samtidigt som du lägger in talen.

 

Gå tillbaka till översikten från en budget

När du är inne i en budget, så måste du klicka på linjen helt överst, med två pilar helt till höger, för att komma tillbaka till översikten över budgeten igen. Där kan du på nytt dubbelklicka på en annan budget för att öppna den.

 

Kopiera budget

För att kopiera budgeten, så kan du markera en budget och därefter klicka på Kopiera. Då kan du skriva in ett nytt namn på budgeten som är kopian, välj år och eventuellt öka talen i budgeten med ett visst belopp eller procentsats.

 

Exportera budget

Genom att klicka på knappen Ladda ner, så kan du välja ett exportera budgeten till Excel eller till PDF. Du kan också välja att skriva ut budgeten därifrån om det är önskvärt.