Introduktion Bokföring

Mottag i 24SevenOffice hanterar alla bild format såsom TIFF, PDF, och JPEG. Allt man behöver göra när företaget mottager en faktura är att skicka in den till modulen Mottag i 24SevenOffice.

Om man har flera klienter i 24SevenOffice är det enkelt att hålla en översikt på tvärs av klienterna. Via Dashboardet får du en full översikt över vilka klienter som har verifikationer i Mottag eller till Godkänning.

Bokföringsmodulerna är utvecklade på ett sätt som gör att man har möjlighet att skräddarsy lösningen efter sina egna behov; utifrån hur många som är inblandade i en konteringsprocess samt vilket flöde och process man har i sitt eget företag.

I Mottag har man möjlighet att preregistrera verifikationer, men man kan också välja att endast tilldela ett stämpelnummer i Mottag för att sedan göra hela konteringen i Bokföringsmodulen och bokföra direkt. Om man har flera personer som är inblandade i en godkänningsprocess så kan man också tilldela ett stämpelnummer i Mottag, preregistrera, kontera i Godkänningsmodulen, och sedan slutligen bokföra i Bokföringsmodulen.

Efter att en verifikation är konterad och bokförd läggs den automatiskt i betalningslistan i Bankmodulen. Alla betalningar kan som tidigare göras direkt från 24SevenOffice – genom en färdig integration mot bank

Om ni vill anmäla er till kurs i Ekonomi som bland annat går igenom verifikationsflödet i 24SevenOffice, se kursinformation här.

Ta kontakt med vår konsultavdelning på konsulent@24SevenOffice.com om ni har särskilda önskemål eller behov. Våra konsulter kan vara behjälpliga med att skräddarsy processer som är anpassade till ditt företags behov.

Systemdokumentation för Bokföring är tillgänglig här.