Rapporter Bokföring

Mapp: Huvudbok

Saldobalans m/IB

Denna rapport kan användas för att avstämma balansen. Man kan dubbelklicka på ett konto i rapporten för att se alla verifikationer som är fört mot ett visst konto. Saldobalansen innehåller alla konton som har ett bokföringspost bokförd under hela året.

 

Huvudbok

Saldobalansen och huvudboken används vid avstämning. I huvudboken har man möjlighet till drill-down funktionen dvs man ser den inskannade verifikationen. Om man klickar på verifikationsnumret i huvudboken så kan man se resterande kontering för hela verifikationsnumret.

Man kan exportera rådata, och om man kryssar för rutan till höger om rådata-knappen så tas även dimensioner och egendefinierade dimensioner med i rådataexporten.

 

Resultatrapport – flera perioder

Denna rapport visar resultatet – om man har överskott eller underskott. Intäkterna står i pluss (+) i rapporten och därmed visas också överskott med pluss (+). Kostnderna står i minus (-) och underskott visas med minus (-).

Resultatrapporten används tex när ledningen vill gå igenom intäkter och kostnader för att exempelvis se vart man kan dra ner på kostnaderna. Man har också drill-down-funktion helt ned på verifikationsnivå i Resultatrapporten.

”Resultatrapport – flera perioder” har möjligheter att söka fram olika perioder.
Datum: Här kan man söka på olika datum eller bokföringsår.

Period: Här kan man söka på Månad, Kvartal eller var fjärde månad, alternativt välja period från/till 1-16. Om man väljer en period kommer systemet att söka denna period som valdes utifrån de datum som är valda.

Urval: Här kan man söka på projekt, avdelning och budget.

Visa: Specifikation: Om man aktiverar Specifikation, visar rapporten de val man har gjort under Visa.

Typ: Månad, Varannan månad, Kvartal, Fjärde månad.

Formatering: Välj om rapporten ska visa Decimaltal, heltal, varje 100 etc.

Visa: Komprimera, Hittills, Föregående år och Hittills förra år.
Klicka på Uppdatera för att visa rapporten på skärmen.

Det är också möjlighet för visning av faktura via Fakturanr-kolumnen genom drilldown på verifikationsnummer. Klicka på fakturanummer och fakturan visas i eget fönster.

Man kan också exportera ut rapporten till Excel och CSV eller skriva ut genom att klicka på knappen Export.

 

 

 Mapp: Journaler

Buntrapport

Buntrapporten visar en lista över alla bokförda verifikationsnummer i ett bokföringsår, indelat per bunt. Man kan klicka på ett verifikationsnummer eller buntnummer för att få upp mer information om verifikationen eller bunten.

Det är möjligt att klicka på Radera-ikonen till höger för varje buntnummer. Det gör det möjligt att reversera en bunt som är bokförd fel. Vid en annullering/reversering av en bunt kommer det posteras motsatt av den ursprungliga bunten för att den ska gå i noll. När man klickar på radera-knappen, så får man upp ett meddelande om man önskar att lägga till korrigeringsposter också. Om man väljer att lägga till korrigeringsposter kommer bokföringsmodulen att postera den ursprungliga verifikationen på nytt där man kan ändra visa rader om det var använt fel datum, fel konto osv. Bunten dyker upp i Ekonomi – Bokföring – Bokföring – Bokföringsmodulen.

 

Moms – rapport 

Info kommer

 

 

 Importera kontoplan

Det är möjligt att importera kontoplan på nya klienter. Se här för mer information om hur det fungerar.

 

Skräddarsydda rapporter

Se avancerat rapportcenter