Sök verifikation

Du finner denna modul under Ekonomi – Bokföring – Sök verifikation.

Här kan man söka upp alla bokförda verifikationer i företaget. Om du inte önskar att göra specifika sökselekteringar kan man klicka direkt på Sök nederst till höger så får du träff på alla verifikationer inom det månadsintervallet som syns längst upp på sidan.

Du kan enkelt bläddra genom hela listan av verifikationer för att kontrollera att allt har blivit bokfört. Eller så kan du söka fram en verifikation genom att använda sökkriterierna på högersidan. Här kan man söka på de flesta parametrarna som har blivit registrerade i Bokföringsmodulen.

Man kan söka efter verifikationer med hjälp av från- och till-datum, kund, projekt, avdelning, belopp, valuta, verifikationsnummer, fakturanummer, stämpelnummer, verifikationsmall, kontonummer, kontonamn, period, godkännare, OCR-nummer och/eller kommentar. Man behöver inte fylla i alla alternativen för att kunna söka. Man kan trycka på ENTER för att söka, eller klicka på knappen Sök.

 

Redigera verifikationslinje

 • Sök fram verifikationen som ska ändras.
 • Högerklicka på verifikationen som ska ändras och välj ”Redigera verifikationslinje”.
 • Gör de ändringarna som önskas. Här kan du ändra avdelning, projekt och kommentar.
 • Klicka på Spara. Detta medför också ändringar i rapporter (huvudbok och eventuellt kund/leverantörsreskontra).

 

Hur korrigerar man en verifikation?

 1. Sök fram verifikationen som ska reverseras i Sök verifikation
 2. Högerklicka på verifikationen som ska reverseras och välj Reversera 
 3. Välj Nej om du bara ska reversera verifikationen att det går i noll, eller välj Ja om du ska reversera verifikationen och samtidigt skapa nya korrigeringsposteringar (som du kan göra korrigeringar på). Bägge verifikationerna blir automatiskt markerat som dolda så att man har möjlighet att dölja eller visa de i rapporterna
 4. Korrigeringsbuntarna lägger sig som en egen bunt i Bokföringsmodulen för vidare behandling/bokföring, och heter ”Korrigering – verifikationsnr”. Korrigeringen förs på samma verifikationsnummer som det ursprungliga verifikationen.

 

Tips om reversering av verifikationer:

 • Reversera delar av en verifikation: reversera med korrigering, därefter radera de linjerna du inte vill ha med på verifikationen.
 • Reversera på annat datum: använd manuell bokföring
 • Reversera en reversering: bokför det manuellt på samma verifikationsnr som det ursprungliga skulle vart.

 

Hur söker man upp en inskannad verifikation?

Man kan skanna in verifikationer och skicka till Mottag och när verifikationerna är bokförda kan man söka upp dem i Sök verifikation. De verifikationer som har en inskannad bild kopplade till sig har en ikon som ser ut som en scanner till höger på raden. Denna ikon kan man klicka på, så kommer man in på den scannade verifikationen. Om det är någon som har godkänt verifikationen i godkänningsmodulen så står det också vem som har godkänt.

 

Koppla till stämpelnummer

När man har sökt upp en verifikation under modulen ”sök verifikation” kan man koppla ett stämpelnummer som finns i ”tilldelade sidor” i mottag till verifikationen i efterhand. Detta gör man genom att högerklicka på verifikationen, och sedan välja Koppla till stämpelnummer välj stämpelnumret man vill koppla och avsluta med att klicka på Koppla till. Då försvinner stämpelnumret från Tilldelade sidor i Mottag, och blir istället sökbart under modulen Sök verifikation och andra ekonomiska rapporter genom att söka på stämpelnummer.

 

Visa verifikation i verifikationsjournalen

Högerklickar man på en verifikation i Sök verifikation så kan man välja att ”Visa verifikationen”. Då får man upp verifikationsjournalen på detta verifikat.