Ekoskop

 

Intro Ekoskop

I Ekoskop har vi samlat de några av de mest använda rapporterna i 24SevenOffice, och lagt till möjligheter för fler egendefinierade anpassningar både när det gäller sökparametrar och funktionalitet. Ekoskop låter användaren välja mellan 4 olika format vid export, och man kan aggregera sökresultat på egna dimensioner. Man kan även koppla reskontraposter direkt i rapporten.

Sök och aggregering

I «Sök» anges vilka sökparametrar som ska användas för att hämta data till rapporten. I «Aggregering» styr man hur rapporten ska visas genom att sätta upp en eller flera aggregeringsnivåer. Ordningsföljden på valda aggregeringar är avgörande för visningen. Översta alternativ är nivå 1, nästa är nivå 2, och så vidare. Man kan även anpassa ordningsföljden genom att klicka och dra ett objekt till en annan plassering i listan med musmarkören.

 • Uppdatera -> Tvinga uppdatering via «Sök»-fliken: Laddar in all data på nytt med valda sökparametrar.
 • Uppdatera via «Aggregering»-fliken: Uppdaterar existerande data i rapporten med nya aggregeringsnivåer.

 

 

Åtgärder

Under fliken «Åtgärder» på höger sida i Ekoskopet, ser man 3 olika val:

  • Summering: Här visas summan av alla markerade verifikationer, samt en eventuell summa för kopplade poster.
  • Koppling:
   • Koppla valda poster: Skapar en koppling på markerade poster.
   • Ta bort post från koppling: Upphäver/tar bort markerade poster från aktuell koppling.
   • Ta bort koppling: Upphäver hela kopplingen.
  • Data:
   • Exportera: Exporterar aktuell rapport med vald aggregering till Excel, CSV (kommaseparerad), Excel 2003 (XML) eller HTML-format.
   • Spara rapport: Ger användaren möjlighet till att spara en rapportmall antingen på aktuellt företagskonto eller på användaren. Väljer man det sistnämnda alternativet blir rapportmallen tillgänglig på alla företagskonton som användaren har åtkomst till. Man kan på «Spara rapport»-knappen även klicka på «pil ned» -> «Administrera rapporter» för att ändra/radera egendefinierade rapporter. I denna tabell kan man även kopiera de olika rapportmallarnas direkta URL:er, något som kan vara nyttigt om man exempelvis vill lägga in ett bokmärke direkt till en rapport, eller dela en rapportmall med andra användare.

 

 

Kolumnvisning och sortering

Genom att hålla musmarkören över en kolumntitel kan man aktivera en rullgardinsmeny där man kan välja om rapporten sak sorteras stigande eller fallande. Man kan även anpassa vilka kolumner som ska vara synliga i rapporten.

 

 

Tillgängliga rapportmallar i Ekoskop

Huvudbok (månad)

 • Visar huvudbok för innestående månad aggregarat på verifikationsnummer

Huvudbok (år)

 • Visar huvudbok hittills i nuvarande år aggregerat på månad och verifikationsnummer

Råbalans

 • Visar saldobalans hittills i år, aggregarat på konto.

Kund-/leverantörreskontra

 • Ger översikt över alla öppna poster i kund-/leverantörreskontra och aggregeras på kund/leverantör. Period är «plus/minus 5 år».
 • Poster kan kopplas under «Åtgärder».

Åldersfördelad kund-/leverantörreskontra

 • Aggregeras på «förfallna» och kund/leverantör. Man kan även här koppla poster via «Åtgärder».

Täckningsbidrag

 • Söker upp verifikationer på konto 3000-4999 i period «Detta år» (hittills i år) och aggregeras på månad och konto.

Driftresultat

 • Söker upp verifikationer på konto 3000-7999 i period «Detta år» (hittills i år) och aggregeras på månad och konto.

 

 

Anpassa rapportmall

Om man exempelvis vill se resultat per projekt kan man ta utgångspunkt i «Driftresultat» och ändra aggregering till att Projekt ligger överst i rutan «Valt».

 

Egendefinierade dimensioner/kopplingar

Klicka på plustecknet i aggregeringsfönstret för att lägga till egendefinierade dimensioner eller kopplingar.