Factoring-inställningar

Inställningar för factoring hittar du genom att gå till Administration – Inställningar – Ekonomi – Factoring info.

Om man vill använda sig av ett factoringbolag för att kräva in utestående belopp/fakturor så kan man lägga in information om bolaget här. I textfältet nederst på sidan kan man lägga in informationstext till företagets kunder om vilket factoringbolag man använder sig av och vilka betalningsvillkor som gäller vid överträdelse av förfallodatum. Informationen kommer då med på fakturautskriften. Kom också ihåg att lägga in ert kundnummer hos factoringbolaget, firmanamn, adress och kontonummer.
Välj kund, Normal Posting och No posting

Viktigt! Man bör veta skillnaden på Välj kund, Normal posting och No posting innan man väljer vilken typ som ska användas.

  • Välj kund: Här kan man välja en bestämd kund som man vill att posterna ska knyta sig till i reskontra. Man kan exempelvis sätta factoringbolaget som kund här. Man kommer då inte kunna se vilken kund de olika posterna står på.
  • Normal posting: När man använder normal posting så knyter sig posterna i reskontrat till respektive kund i CRM. (rekommenderas!)
  • No posting: Här förs inte reskontran automatiskt, utan man måste lägga in fordringarna från factoringbolaget manuellt. Eftersom reskontrat inte blir fört, så kommer denna information också att saknas i resultatrapporten och andra rapporter. Därför måste man lägga in detta manuellt. Om man önskar kan man då samla ihop flera fordringar och föra som en post.

OBS! Genom att använda No posting kommer inte reskontran att automatiskt bli uppdaterad varken för fakturor eller kreditfakturor i systemet, och man måste lägga in fordringarna från factoringföretaget manuellt.

 

Under modulen Ekonomi – Rapporter – Export hittar man olika exporter som med fördel används vid översändning av data till de olika factoringbolagen.