Fakturalista

Economy_OrderInvoiceReminder_Invoicelist

Fakturalistan visar fakturor och kreditfakturor. När man är inne i fakturalistan så har man även här huvudmenyn på vänster sida och en meny på toppen. Denna meny innehåller följande val:

Sök: väljer om man ska visa eller dölja sökparametrarna till höger om visningen

Skriv ut: när en eller flera fakturor är markerade kan man klicka på knappen för att få skriva ut

Kopiera: markera en faktura och kopiera

Kreditfaktura: När du har markerat en faktura från listan genom menyvalet (eller högerklick) har man möjlighet att skapa en kreditfaktura. Kreditfakturan öppnas och där kan man se att beloppen står i negativa tal och en text med ”kreditfaktura för faktura xxx” och orderstatusen är kreditera. Klicka på Spara för att genomföra krediteringen.

Till höger om visningen finns det många olika fält som kan användas till att söka upp fakturor och kreditfakturor). Sökmöjligheten gör att du kan söka på flera sökparametrar och intervallsök. Vilka kolumner som visas i resultatfältet kan styras genom att klicka på pilen vid högersida av varje kolumnöverskrift och välj vidare ”kolumner”.