Ingående balans

När man ska lägga in en ingående balans (IB) i 24SevenOffice måste det göras på de sätt som beskrivs i denna hjälpfil för att det ska bli riktigt!

 

OBSERVERA! Det är mycket viktigt att du läser hjälpfilen för Bokföring innan du börjar lägga in en IB så att du är uppdaterad på det görs i 24SevenOffice i jämförelse med andra system.

Nedanstående punkter är viktiga att läsa innan du börjar lägga in IB:

 

 • Dubbelkolla att den ingående balansen är korrekt för att slippa korrigeringar.
 • Kolla saldobalans med IB från förra året. Se på UB och dubbelkolla att kontona xxxx och xxxx stämmer.
 • Anpassa kontoplanen innan du börjar lägga in IB.
 • Om det är IB för innevarande år ska talen föras på xx-12-31 i föregående år. Buntdatumet och verifikationsdatumet måste då vara xx-12-31 i föregående år.
 • Kom ihåg att upprätta ett bokföringsår för föregående år och nuvarande år under Bokföring – Inställningar – Bokföringsår.
 • Använd alltid momskod xxx vid inläggning av ingående balans.
 • På grund av det sätt som 24SevenOffice hanterar reskontraföringar är kontointervall 1500 – 1514, samt kontointervall 2400 – 2440 spärrat för manuella föringar.
 • Lägg in kunder och leverantörer i din kunddatabas innan du lägger in IB. Kundnummer/leverantörsnummer måste stämma överens med det som är kundnr i 24SevenOffice.

 

Saldobalans

Scanna in saldobalansen från föregående år, tilldela stämpelnummer i Mottag och skicka till bokföringen. Skapa en ny bunt och använd datum 12-31 för föregående år. Här kan man använda verifikationsmall Diverse eller verifikationsmall Ingående balans. Båda mallarna styrs mot samma nummerserie. Kontera UB debet och kredit (12-31) som IB för nuvarande år.

Kontona 1500-1514 tillsammans med 2400–2440 är spärrade för direktföring, och du måste ha kundnummer när du använder dessa konton. Skapa ett interimskonto xxxx och xxxx och för hela saldo på xxxx och xxxx mot dessa interimskonton.

 

Öppna poster kunder och leverantörer; reskontraföring fördelat på varje enskild kund

 • Scanna in öppna poster för kunder och leverantörer
 • Lägg in kund för kund och leverantör för leverantör med debet/kredit xxxx/xxxx mot kundnummer.
 • Här kan man skriva +/- kundnummer i debet/kreditkolumnen som görs om till xxxx/xxxx och kopplas till korrekt kund (+ (plus) är pengar in till kund, – (minus) är pengar ut till leverantör)
 • Om du vill att Öppna poster på leverantör ska kunna läggas till betalning under bankmodulen måste du använda verifikationsmall 1 för ingående faktura/leverantörsfaktura. Om du inte vill det, används verifikationsmall Diverse. Använd den nummerserien som systemet föreslår.
 • Tips: Använd CTRL + ENTER för att kopiera en linje när du ska fortsätta på nästa rad.
 • När du har fört in alla öppna poster xxxx/xxxx så för du detta mot saldo på konto xxxx och konto xxxx.