Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra ligger under Ekonomi – Beställning, samt som en flik på de enskilda leverantörskorten i CRM.

Observera! Om man använder andra webläsare än Internet Explorer så får man upp en read-only version av leverantörsreskontran. För att få möjlighet att koppla poster mot varandra eller utföra andra handlingar från reskontran måste man först gå till reskontran i klassisk CRM (genom att använda Internet Explorer).

 

En reskontra ger en systematisk översikt över poster som är i relation, samt öppna och stängda poster. Reskontran är tätt kopplat mot de automatiska föringarna i systemet där det automatiskt registreras fakturor, kreditfakturor och utbetalningar mot varje enskild leverantör.

En kund i CRM kan uppträda både som kund och leverantör samtidigt.

På en leverantörsreskontra är negativt belopp (blå färg) det leverantören har innestående dvs det ditt företag är skyldig leverantören. Positivt belopp (röd färg) visar utestående belopp dvs det ditt företag har gjort upp för sig i antingen genom en utbetalning eller en kreditfaktura.

I denna modul är det möjligt att underhålla leverantörsreskontran genom att utföra flera operationer för att ge ett mest möjlig konkret bild av dagens situation.

 

 Hur använda leverantörsreskontran:

  1. Öppna leverantörsreskontrafunktionen
  2. Välj företag med hjälp av sökmotorn nederst till vänster på sidan eller välj ”Visa alla” och bläddra fram till den leverantören som du söker.
  3. När man har hittat leverantören och vill se leverantörsreskontran, klicka på den blå pilen till höger om leverantören.
  4. Man får då upp ett fönster över alla ingående fakturor som är registrerade mot den leverantören:

 

Öppna poster:

*Detta är fakturor som inte är avslutade (betalda eller krediterade) ännu

*För att se information om fakturan, klicka på fakturan

*För att registrera en inbetalning på fakturan, högerklicka, välj ”Ny utbetalning” och registrera betalningen.

Detta registrerar betalningen på leverantörsreskontran och på aktuellt konto i bokföringen

 

Stängda poster:

*Detta är fakturor som är avslutade och bokförda.

 

Alla poster:

*Här visas en översikt över alla poster som har registrerats på denna leverantör.