Inställningar Fakturamodul

På samma sätt som i de andra delarna av Fakturamodulen har du en vänstermeny med alla de olika huvudmenyvalen, i tillägg där du har en egen meny för Inställningar.

Denna är uppdelad i:

Företag

Här läggs all information som berör ert eget företag in.

 

Order

 • Betalningstid; här kan man välja vad som ska vara standard betalningstid med utgångspunkt i fakturadatum. Det är inte möjligt att sätta upp en egendefinierad standard betalningstid i orderinställningar. Det går dock att göra per kund i CRM eller ändras direkt på Betalningstid på ordern.
 • Orderstatus; här väljer man vilken orderstatus en ny order ska tilldelas automatiskt
 • Beräkning av pris; här kan man välja om priserna i varukorgen ska visas inklusive moms eller exklusive moms
 • Rabattberäkning; vilken rabatt man önskar att använda sig av.
  • Ingen: den tar inte hänsyn till rabatter
  • Kunder: den tar hänsyn till rabatter som är uppsatta på fliken Inställningar i CRM.
  • Rabattmatris (Kategori/Kund) rabatterna blir beräknade utifrån rabattmatrisen man har satt upp efter kundkategorier (under Ekonomi – Produkter – Rabattmatris)
  • Rabattmatris eller kund: söker först efter om det ligger någon rabattmatris på kunden eller väljer i så fall den, och om man inte har detta på kunden söker den upp rabatten som man sätter upp under Inställningar på kundkortet i CRM.
  • Produktprisgrupp: tar hänsyn till produktprisgrupper som man lägger in i Ekonomi – Produkter – Produktprisgrupper.
 • Orderreferens: här väljer man om det är ägaren av det valda företaget eller den inloggade användaren som ska komma upp som ”vår referens”.
 • Avrundning: här sätter man upp öresavrundningen 0,1 kr, 0,5 kr 1 kr eller ingen avrundning alls.
 • Rest: här väljer man om det ska genereras en rest på ordern.
 • Fakturatext: om man vill ha en text som ska vara med på alla fakturor lägger man in den här.
 • Fakturaavgift:
  • Aktivera; kryssa för om man önskar att det ska genereras fakturaavgift
  • Belopp: sätt upp vilket belopp avgiften ska vara på
  • Gräns: Fakturaavgiften genereras om beloppet på fakturan är under gränsen som sätts här
  • Produkt: För att fakturaavgiften ska användas måste den kopplas mot en produkt som är upprättad under Ekonomi – Produkter – Artikelregister
  • Fakturaavgiftstext: om man ska välja standard fakturaavgiftstext ”Fakturaavgift” eller om produktens eget namn ska komma upp
 • Samlingsfaktura:
  • Använd överskrift: här väljer man ja eller nej till att använda överskriften i fälten under
  • Överskrift: välj mellan order, packsedel eller ingen
  • Överskrift innehåll: här kan man välja mellan om både ordernr och orderdatum ska visas eller bara en av de
  • Lägg till kundreferens
  • Lägg till leveransadress
 • Inställningar för periodisering
  • Intäktskonto
  • Balanskonto
 • Produktinställningar
  • Lägg till en produkt: ger dig valet mellan att sätta fokus i sökfältet eller att inte göra någonting. Detta gäller i Sök produkter att när man har sökt och lagt till produkter i en order så kommer markören automatiskt tillbaka till sökfältet om man sätter inställningarna till det. Inställningen ”gör inget”, väljer att inte göra något med markören.
  • Visa detaljer: Denna kan kryssas för om man önskar att se produktdetaljer när man lägger en produkt till en order. Alternativt kan man välja att inte ha den ikryssad om man inte behöver se detaljerna.

 

 

 

Klicka här för att se fler inställningar som gäller order/faktura.