Navigering och layout Fakturamodul

Navigering

När du går in i Fakturamodulen kommer du först möta ett Dashboard. Där ser du en grafisk framställning av försäljning per månad, ordervärde per orderstatus och mest sålda produkter. Man ser också en lista över sista händelser, kundfordringar och de mest värdefulla kunderna.

Economy_OrderInvoiceReminder_NavigationSetup1

Kundfordringarna som visas här tar enbart hänsyn till om en faktura antingen är betald fullt ut, eller inte över huvud taget. Diagrammet tar inte hänsyn till andra transaktioner. För att få översikt över delbetalningar, se Åldersfördelad kundlista.

 

Huvudmenyn för navigering ligger till vänster, och där hittar du följande:

Orderhantering – här kan man upprätta en order/faktura

Orderlista – Här kan man se en översikt över order som ännu inte är fakturerade

Fakturalista – visar alla fakturor och kreditfakturor

Rapporter – visar länkar vidare till aktuella order- och fakturarapporter

Layout – gör det möjligt att skräddarsy Orderhanteringsbilden efter varje användarens kriterier

 

 

Layout

Här kan du skräddarsy hur du vill att Orderhanterings-skärmbilden ska se ut genom egendefinierade mallar. Som standard finns det fyra standardmallar som är anpassade efter olika Orderhanteringsbehov.

Economy_OrderInvoiceReminder_NavigationSetup2

Om du dubbelklickar på en av standardmallarna får du upp de olika fälten på de bestämda mallarna. Fälten som ligger under ”informationsboxar med orderfält” är de fält som kommer i orderhuvudet i Orderhantering. Orderlinjefält visar de olika kolumnerna som ska vara med i varukorgen. Tillgängliga fält visas till höger där man genom drag & drop bestämmer vilka fält som ska vara med. För att välja en mall som standard klickar du på den mall som ska användas och väljer Standard längst upp i menyn eller genom högerklick. Om du önskar att upprätta din egen mall klickar du på Ny och döper den till ett namn. Därefter klickar du på Lägg till för att upprätta en container/box som ska innehålla de fält som du önskar. Markera fälten du vill inkludera i mallen på höger sida av skärmen, och lägg till de i den nya boxen genom att dra de över (drag&drop). Det går att upprätta så många boxar som du själv önskar och har behov av. Orderhuvudet i Orderhantering anpassar sig automatiskt storleksmässigt och blir så stor som den största boxen är. Flera boxar kan upprättas genom att klicka på Lägg till. Det är inte möjligt att ändra ordning på boxarna, dock kan man ändra namn på boxarna samt att man kan dra de olika fälten mellan boxarna. Önskar man att inte använda ett fält, tar man tag i ett fält och drar den tillbaka till höger sida under Tillgängliga fält och släpper. Man kan också radera en hel box genom att klicka på det lilla krysset längst upp till höger.

 

Ändra på befintliga mallar 

Man kan också använda standardmallarna som en bas till att skapa sin egen mall genom att markera en av standardmallarna. Klicka på Kopiera och skapa ett nytt namn. Nu kan du lägga till och ta bort fält som du önskar.

 

Spara för företaget 

Om du vill att någon av dina mallar ska visas för samtliga användare som har tillgång till Fakturamodulen, kan du klicka på Spara för företaget.