Orderprognosrapporten

Denna rapport gör det möjligt att göra olika selekteringar på ordrar som fortfarande inte är fakturerat.

Det är möjligt att göra diverse selekteringar i orderprognos-rapporten:

 • Aggregering: kan väljas för att göra ett val hur datan ska listas ut. Det kan aggregeras på Projekt, Kund, Säljare, Orderstatus, Avdelning, Kampanj, Produktkategori, Kundkategori, Produkt, Prislista, Typ av försäljning, Vecka, Månad, och Kvartal.
 • De samma valen kan göras för nivå 1 och nivå 2 i aggregeringen.
 • Datumselekteringen: kan göras utifrån orderdatum förra eller nuvarande vecka/månad/kvartal/år. Eventuellt kan du välja och ta bort kryssrutan för att filtrera med ett relativt tidsspann och själv välja orderdatum från/till, ordernr från/till och/eller linjetext.
 • Orderstatus: kan också selekteras genom att klicka på en eller flera orderstatus. Om du har lagt till en orderstatus. Om du har lagt till en orderstatus som du inte längre önskar och selektera på, så kan du klicka på krysset vid sidan av orderstatusen för att ta bort den från orderstatus selekteringen igen.
 • Kund: kan göras genom att välja en eller flera kunder. När du söker på kunder så kan du använda tangentbordet genom att trycka på pil/upp för att hitta vald kund, trycka på Enter för att välja kund och fortsätta att välja nästa. Tryck på Esc för att stänga sökboxen eller Tab för att tabba vidare.
 • Säljare: fungerar på samma sätt som orderstatus, genom att klicka på en eller flera säljare som det kan selekteras på.
 • Kund: Kan sökas upp på samma sätt som kunder och anställda. Sök upp kategorien genom att skriva in hela eller delar av kategorinamnet, tryck pil ned/upp för att hitta vald kund, tryck Enter för att välja kund, och eventuellt fortsätt med att följa lägga till flera innan du trycker Esc för att stänga sökboxen eller Tab för att stänga sökboxen och tabba dig vidare.
 • Projekt: Kan läggas till i selekteringen genom att söka på projektnamnet eller använda snabbkommandon på samma sätt som är förklarat i de tidigare fälten.
 • Produktkategori: Kan väljas genom att se listan över alla produktkategorier som ligger inne i produktmodulen. Du kan hålla inne ctrl-tangenten och välja flera produktkategorier.
 • Avdelning: kan läggas till genom att söka på avdelningsnamnet. Du måste skriva in minst två av de första bokstäverna i avdelningsnamnet för att söka upp den avdelning du kan välja.
 • Kampanjer: Kan läggas till i selekteringen genom att söka på kampanjnamnet. Det fungerar på precis samma sätt som för avdelning.

 

Helt överst i rapporten får du upp 3 val:

 • Hämta. Här kan du hitta fram till tidigare sparade rapportuppsätt. Du måste trycka Generera för att rapporten ska kunna visas. Om du byter rapportuppsätt för att se på något annat så tryck Generera emellan.
 • Spara som ny: När du har skapat ett rapportuppsätt som du önskar att använda igen flera gånger, så kan du skriva in ett namn på rapportuppsättet och spara det. Du kan sätta det som enbart tillgänglig för dig själv eller använda rapporten som standard
 • Uppdatera aktiv: Här kan du uppdatera rapportuppsättet som du har öppet

 

Snabbkommandon till rapporterna Orderprognosrapporten och Produktförsäljningsrapporten

 • Pil upp/ned för att leta efter träff när du har skrivit in ett sök
 • Enter för att välja
 • Tab för att gå vidare till nästa box
 • Shift + pil vänster för att bläddra mellan sidorna om söket har flera sidor med träff