Periodisering av order / faktura

För att kunna periodisera ordrar måste du ha fältet Periodisering tillgängligt när du skapar en ny order. Om du inte ser detta fält i en ny order kan du gå till Layout och markera standardmallen under Orderhantering. Du hittar sedan fältet Periodisering under tillgängliga fält, och kan dra det över till en av informationsrutorna med orderfält och spara.

Gå sedan tillbaka till Orderhantering och skapa ordern som vanligt. Själva periodiseringen ställer du in genom att fylla i Periodiseringsfälten för datum och antal månader. Datumet som skrivs in är startdatum för periodiseringen, och antal månader definierar hur många månader som ska periodiseras. Periodisering på detta sätt gäller för samtliga varor/produkter som läggs till i ordern.

Man kan även periodisera på produktlinjenivå, exempelvis på enbart en av flera produkter i en order. Då måste fältet Periodisering vara tillgängligt även på Orderlinjen. Om den inte är det, gå till Layout – Orderhantering och lägg till detta i mallen, innan du skapar ordern. Lägg sedan till produkten i ordern, och lägg in periodiseringsdatum och antal månader på produktlinjen i ordern.