Rapporter Order, Faktura och Påminnelse

Åldersfördelad kundlista

Denna används för de fakturor som har förfallit. Se mer information om denna rapport här.

 

Kundreskontra
Man bör gå igenom kundreskontran ofta för att det exempelvis inte ska skickas ut felaktiga påminnelser. Fakturan bör kopplas mot inbetalning eller kreditfaktura för att de ska försvinna från Påminnelselistan. Öppna poster kan kopplas mot varandra i CRM/Kunduppföljning/Reskontra.

 

Mapp: Export

Svea Finans Export (Eventuellt export genom användning av andra Factoring-rapporter)

För att använda sig av faktureringsmetod (skicka med information om fakturorna ska skickas på e-post eller skickas med vanlig post) i exportrutinen måste man göra följande:

 1. Ingå avtal om detta med Svea Finans, så man kan konfigurera den riktiga importmallen.
 2. Kryssa för ”Använd faktureringsmetod på Svea Finans exporten” i 24SevenOffice. Denna inställning hittar du under Administration – Inställningar, under kategorien Ekonomi – Order/Faktura – Faktureringsmetod. Här kan du också ställa in vad som ska vara standard faktureringsmetod (som blir använt om man inte har valt en specifik faktureringsmetod på kundkortet i CRM)
 3. Välj faktureringsmetod på alla kunder som inte ska använda standard faktureringsmetod. Detta görs genom att söka upp kunderna i CRM, gå in på fliken Inställningar och välja faktureringsmetod här.
 4. Man kan också lägga in en faktura e-postadress på de kunderna man skicka faktura till per e-post. Om detta inte blir gjort kommer exportrutinen sätta faktureringsmetod på den aktuella kunden till att vara pappersfaktura. E-postadressen kan man sätta faktureringsmetod på den aktuella kunden till att vara pappersfaktura. E-postadressen kan man skriva in i fältet Email under fliken Firmainfo eller Faktura epostadress under fliken Inställningar. Om det ligger en e-postadress i båda fälten kommer adressen i Faktura e-postadress att prioriteras.

 

När detta är gjort kommer faktureringsmetod-informationen bli medskickad när man använder Svea Finans exporten.

För fakturor som är sparade innan denna inställningen är satt så måste man gå till Ekonomi – Order/Faktura  – Sök order/Faktura och markera fakturorna som ska översändas till factoring och trycka på ”Ändra factoring”. De fakturorna kommer ha en ikon till höger som ett kuvert. När detta är gjort så kommer dessa fakturorna med i exporten till factoring.

 

 

Mapp: Order/faktura

Produktförsäljning

Med Produktförsäljningsrapporten kan du analysera produkter du har sålt. Möjligheten till att kombinera filter och aggregeringar ger dig ett kraftfullt verktyg för att ge insikt och analyser.

 

Det är möjligt att göra flera olika selekteringar i Produktförsäljnings-rapporten:

 • Datum: kan göras från fakturerat förra eller nuvarande vecka/månad/kvartal/år. Eventuellt kan du välja att ta bort kryssrutan för att filtrera med ett relativt tidsspann och välja fakturadatum från/till, fakturanr från/till och/eller linjetext.
 • Kunder: kan också göras genom att välja en eller flera kunder. När du söker på kunder, så kan du använda tangentbordet genom att trycka pil upp/ned för att hitta vald kund, tryck på Enter för att välja kund och fortsätt att välja nästa. Tryck Esc för att stänga sökboxen.
 • Säljare/anställda: kan också göras på samma sätt som kundselekteringen.
 • Kundkategorier: kan sökas upp på samma sätt som kunder och anställda. Sök upp kategorin genom att skriva in hela eller delar av kategorinamnet, tryck pil ned/upp för att hitta vald kund, tryck Enter för att välja kund och eventuellt fortsätt med att lägga till flera innan du trycker Esc för att stänga sökboxen.
 • Produktkategorier kan du välja genom att se listan över alla produktkategorier som ligger inne i produktmodulen. Du kan hålla inne ctrl-tangenten och välja flera produktkategorier.
 • Projekt: kan läggas till i selekteringen genom att söka på projektnamnet eller så kan du använda tangentbordet genom att trycka pil upp/ned för att hitta vald projekt, tryck på Enter för att välja projekt och fortsätt att välja nästa. Tryck Esc för att stänga sökboxen.
 • Avdelningar: kan läggas till genom att söka på avdelningsnamnet. Du måste skriva in minst två av de första bokstäverna i avdelningsnamnet för att söka upp avdelningen som du ska välja, och här kan man också använda tangentbordet för att välja avdelning och gå vidare.
 • Kampanjer: kan läggas till i selekteringen genom att söka på kampanjnamnet. Det fungerar på samma sätt som för avdelning.

 

Aggregering kan väljas för att göra ett val för hur data ska listas ut. Det kan aggregeras på Projekt, Kund, Säljare, Avdelning, Kampanj, Produktkategori, Kundkategori, Produkt, Prislista och Försäljningstyp. De samma valen kan göras för nivå 1 och nivå 2 i aggregeringen.

 

Helt överst i rapporten så kan du se att det finns ett val där det står Rapportinställningar.

Tryck på denna och du får upp 3 val:

 

Hämta:

Här kan du se tidigare sparade rapporter. Dubbelklicka på en rapport och klicka sen Generera. Då visas den sparade rapporten.

 

Spara som ny:

När du har skapat en rapport med önskade kriterier som du vill spara, klicka på ”Spara som ny” med nytt namn. Här finns det två val. Om du väljer att inte klicka i något kryss, sparas den för alla. Om du väljer att kryssa för ”Endast tillgänglig för mig” är det bara du som ser rapporten.

Klickar du i ”Använd denna rapport som standard” kommer denna rapport upp som standard/default när du öppnar upp rapporten.

 

Uppdatera aktiv:

Här kan du uppdatera den rapport som du redan har öppen som aktiv. Döp den till nytt namn och välj om den ska vara eller för alla eller kryssa för rutan ”Endast tillgänglig för mig”.

 

 

Skräddarsydda rapporter

Se avancerat rapportcenter

 

Rapportgeneratorn

I Rapportgeneratorn kan man skapa egna rapporter på ordrar. Se här för information om hur man använder rapportgeneratorn.