Rapportinställningar

Helt överst i rapporterna Säljmöjligheter, Orderprognos och Produktförsäljning, så ser du att det finns ett val där det står Rapportinställningar. Tryck på denna så kommer det upp 3 val:

 

 

Hämta

Här kan du se tidigare sparade rapporter. Dubbelklicka på en rapport och klicka sen Generera. Då visas den sparade rapporten.

 

Spara som ny

När du har skapat en rapport med önskade kriterier som du vill spara, klicka på ”Spara som ny” med nytt namn. Här finns det två val. Om du väljer att inte klicka i något kryss, sparas den för alla. Om du väljer att kryssa för ”Endast tillgänglig för mig” är det bara du som ser rapporten.

Klickar du i ”Använd denna rapport som standard” kommer denna rapport upp som standard/default när du öppnar upp rapporten.

 

Uppdatera aktiv

Här kan du uppdatera den rapport som du redan har öppen som aktiv. Döp den till nytt namn och välj om den ska vara eller för alla eller kryssa för rutan ”Endast tillgänglig för mig”.