Lagerbeställning och lagervärde

Lagerbeställning

Lagerbeställning ligger under Ekonomi – Lager – Lagerbeställning.

I lagerbeställning får man översikt över produkter som bör beställas. Man har också möjlighet till att upprätta beställningar direkt. Systemet beräknar om en produkt bör beställas utifrån lagerstatus, produktegenskap, beställningsstatus och aktiv kundorder.

 

Hur man använder lagerbeställning

Ta ställning till vilka produkter som bör beställas. Välj en produktkategori eller en leverantör i listan till vänster.

Systemet listar produkterna som är som beställningsbara. Föreslaget antal är ifyllt i kolumnen Beställningsförslag och detta kan överskrivas. Markera raderna genom att kryssa för i boxen till höger i listan. Tryck därefter på Beställ för att gå till nästa steg. I nästa steg väljer du en ny beställning skall upprättas eller om man ska lägga till valda produkter i en redan existerande beställning. Man får då ett val att välja leverantör. Välj Ny beställning eller en redan existerande beställning (om en sådan finns) i rullgardinslistan till höger om leverantörsnamnet.

 

Beräkning av beställningsförslag

Beställningsförslaget är automatiskt ifyllt i fältet för Beställningsförslag. Värdet här är beräknat utifrån följande faktorer:

  • Antal på lager
  • Minimumantal (sätts på produktkortet: minsta antal)
  • Föreslagen kvantitet för beställning (sätts på produktkortet: Beställningsförslag)
  • Disponibelt antal. Beräknas utifrån antal på lager och aktiva kundordrar: (antal på lager) – (Total antal på kundordrar med status som påverkar disponibelt). Se hjälpfil för Ny order och se vilka status som påverkar lager och disponibelt.
  • Antal produkter i beställning.

 

 

 

Lagervärde

Lagervärde ligger under Ekonomi – Produkter – Lagervärde.

Denna funktion genererar en rapport som ger totalvärden på lagret. Man kan välja och sortera efter bl.a. produktnamn och man kan selektera på lagerplacering, leverantör eller en kategori.

När du har fått upp rapporten lagervärde, kommer du att se en översikt över lagerplacering, produkt nr, produktnamn, antal, inpris, viktat inköpspris, värde och lagervärde. Under uppsummeringen längst ned hittar du totalt värde, totalt lagervärde, antal produkter och totalt antal. Skillnaden mellan totalt värde och totalt lagervärde:

Total värde = Antal * Inpris
Lagervärde = Antal * Viktat inköpspris

 

 

Under beställningsinställningar i 24SevenOffice (Inställningar – Inställningar – Ekonomi -Beställning – Inställningar) kan man också ställa in att man ska använda ett inpris vid beräkning av denna rapport. Detta förutsätter att man använder beställningsmodulen i 24SevenOffice för att lägga in nya varor på lagret.

Viktat inköpspris = Inköpspriser på dina produkter blir justerade beroende på om inpriset är variabelt vid beställningar gjort via beställningsmodulen.

Exempel: Inköpspriset på produkt A är satt till 100 kr och du har 2 enheter på lager. Du gör sedan en beställning på produkt A på 1 extra enhet till inköpspris 70 kr. När du sedan uppdaterar ditt lager via produktmottagningen i beställningsmodulen så kommer inköpspriset på produkt A att ändra sig till 90 kr som då blir medelvärdet av ditt totala inköpspris. Förklaring: (existerande värde + värde av mottagna produkten) / totalt antal produkter. Alltså i det här fallet: (100*2) + (70*1) / (2+1) = 90