Rabattmatris och Produktprisgrupper

Rabattmatris

Rabattmatrisen ligger under Ekonomi – Produkter – Rabattmatris.

Rabattmatrisen ger tillgång till att lägga in en fast rabatt på produkter som tillhör en bestämd prisgrupp. Den visar kategorier (Customer category), Prisgrupp och Rabatt. Kategorier ställer man in under Administration – Inställningar – CRM – Kategorier. Kategorier kan läggas in på kunder under CRM så att alla kunder som är medlem av den kategorin skall ha en viss rabatt. De olika prisgrupperna sätter man upp under Produktprisgrupper. När man har satt upp prisgruppen så måste man välja Produktprisgrupp på produkten under Kategorier & Grupper. När man upprättar nya ordrar och lägger in dessa produkter kommer de att få reducerat pris i förhållande till vad som ligger inne som rabatt på Rabattmatrisen.

Under CRM – Kundhantering – fliken Rabattmatris hittar man också en Rabattmatris som går direkt mot kund.

 

Produktprisgrupp

Produktprisgrupp ligger under Ekonomi – Produkter – Produktprisgrupp

En produktprisgrupp är en gruppering av produkter, som bl.a. kan användas till rabattberäkning. I 24SevenOffice finns det tre sätt att beräkna rabatter på:

  1. Produktprisgrupp
  2. Generell rabattmatris
  3. Rabattmatris på varje kund

Rabatter kan också läggas in manuellt per order eller faktura man skapar.

 

  1. Skapa en produktprisgrupp

Gå till Ekonomi – Produkter – Produktprisgrupp. Lägg in nummer och namn på produktprisgruppen, och klicka på Spara. Gå in på en produkt. På högersida finner man Produktprisgrupp. Koppla en produkt till den produktprisgrupp som önskas. För att ställa in rabattberäkning på produktprisgrupp: Gå till Inställningar – Inställningar – Ekonomi – order/faktura – Orderinställningar. Gå till fliken Övrigt och lägg in Rabattberäkning till Produktprisgrupp.

  1. Generell rabattmatris

Gå till Ekonomi – Produkter – Rabattmatris. Lägg in den rabatt som önskas på varje produktprisgrupp genom att skriva in valfri procentsats. Alla kundkategorier som är upprättade på kunder i CRM kommer är med i listan och man kan lägga in en egen rabatt för varje kundkategori. För att skapa fler kategorier kan man gå till Administration – Inställningar – CRM – Kategorier. För att ställa in att denna sorts rabattberäkning som skall användas,  gå till Administration – Inställningar – Ekonomi – Order/faktura – Orderinställningar. Gå till fliken Övrigt och ställ in Rabattberäkning till Rabattmatris.

  1. Rabattmatris på varje kund

Gå till CRM, sök upp kunden och välj fliken Rabattmatris. Lägg in den rabatt på respektive produkt som kunden ska ha. För att ställa in att denna sorts rabattberäkning som skall användas,  gå till Administration – Inställningar – Ekonomi – Order/faktura – Orderinställningar. Gå till fliken Övrigt och ställ in Rabattberäkning till Rabattmatris Kund.

  1. Manuell rabatt vid fakturering

När man skapar en faktura, kan man under modulen Orderhantering lägga in en rabatt i procent manuellt per faktura.