Varuinventering och Lagerkorrigering

Varuinventering

 Du hittar denna modul under Ekonomi  – Lager och Inventering.

Här kan du göra en inventering med underlag av existerande varulager.

 

Hur gör man en inventering?

 • Skapa en titel för inventeringen och selektera på vilka Produktkategorier du önskar att göra en inventering för.
 • Du kan skriva ut ditt existerande lager som är registrerat i systemet.
 • Skriv ut en inventeringslista där du kan registrera det reella varulagret via en manuell räkning.
 • Lägg in de nya värdena i Lagerkorrigeringen och spara.
 • Du kan skriva ut de nya lagervärdena, ändrade värden blir markerat med rött.
 • Tryck Uppdatera lager för att uppdatera lagret med de nya värdena.
 • I sista steget finns en knapp som heter Print stock changes. Den kommer bara upp om man har gjort ändringar på lagret efter att man startat inventeringen.

 

 

 

Lagerkorrigering

Lagerkorrigering ligger under Ekonomi – Lager – Lagerkorrigering.

Denna funktion ger användaren möjlighet till att gå in och manuellt korrigera lagerlistorna. Detta ändrar då listorna över lagernivån som automatiskt uppdateras när man vill använda andra moduler som är knutna mot lagerfunktionen. Det är oftast nödvändigt att kunna övervaka och överskriva lagerregistreringen vid t.ex. svinn, skadade produkter efter inventering etc.

 

Korrigera lagernivån

 • Öppna Lagerkorrigering
 • Hitta den produkt som skall korrigeras. Detta kan göras på två sätt:

*Använd kategorin till vänster i skärmfönstret och klicka fram till den produkten/kategorin som innehåller produkten. Välj produkten genom att klicka på den.

*Tryck på Visa alla längst ner på skärmen. Då kommer alla produkter som övervakas upp. Man kan då välja om produkterna skall visas efter produktnummer, varunummer eller kategori. Bläddra mellan sidorna genom att klicka på sidantal under bilden som visar produkterna. Detta kommer att ta lång tid om antalet produkter är stort.

 • Tryck på knappen Tillåt ändring för att få tillgång till att göra ändringar.
 • När man har hittat produkten som man söker efter kommer lagret att korrigeras genom att trycka in korrekt antal på lager. Gör om denna process tills alla korrigeringar är genomförda och tryck på Spara ändringar.

 

Vad gör de olika funktionerna:

 • Sum Total: Denna funktion visar summan av värdet på alla produkterna som ligger/är lagerfört.
 • Spara ändringar: Denna funktion sparar de korrigeringar som har gjorts i varulagret.
 • Skriv ut: Denna funktion skriver ut lagerlistan. Sök fram de produkter som skall skrivas ut och tryck på ”Skriv ut”. En skrivare måste vara installerad på datorn för att man ska kunna skriva ut.
 • Avaktivera ändringar: Tar bort tillgången för lagerkorrigering
 • Sök: En sökmöjlighet kommer upp på produktregistret
 • Radera: raderar markerade produkter
 • Visa alla: visar alla produkter i produktregistret
 • Tillåt ändringar: Öppnar för ändringar i lagret.