Rapporter Bank

Betalningslista

Betalningslistan i bankmodulen visar en översikt över alla in- och utbetalningar som er mottagna/utförda genom bankmodulen i 24SevenOffice.

Man kan även hämta ut betalningslistan som en utskrivbar rapport. Rapporten ligger under Ekonomi – Rapporter – Journaler – Egiro överföringar, och visar betalningarnas mottagare/avsändare, datum, verifikationsnummer, samt debet och kreditbelopp.