Snabbkommandon

Snabbkommandon är avgörande för att användandet av modulerna ska gå så smidigt och effektivt som möjligt. Nedanför finns en lista över snabbkommandon och kombinationer av CTRL, SHIFT och ALT.

SHIFT kan man tolka som om något byter riktning eller storlek. SHIFT + ENTER byter till motsatt riktning. Det samma gäller om man håller SHIFT inne och skriver en bokstav så kommer det bli en stor bokstav.

CTRL betyder att man gör något tekniskt eller tar kontrollen. Med exempelvis CTRL+ENTER lägger man till en ny linje, som är en kopia av linjen ovan.

ALT betyder att man företar ett alternativ. ALT+ENTER gör en alternativ tabulering. Istället för att gå vidare en cell till höger kommer den hoppa över hela den aktuella verifikationen.

 

 

I mottak:

Snabbkommando Funktion
Ctrl + Alt + I Ändra visning mellan Inbox och Fördelade sidor
Home Gå till första verifikation
Vänster piltangent Gå till förra verifikation
Höger piltangent Gå till nästa verifikation
End Gå till sista verifikation
Shift + vänster piltangent Gå fem verifikationer tillbaka
Shift + höger piltangent Gå fem verifikationer framåt
Enter Lägger till den markerade verifikationen i Sidor
Delete Raderar den markerade verifikationen
Shift + piltangent upp Sätt stämpelnummer till ett nummer upp ifrån vad som står i fältet
Shift + piltangent ned Sätt stämpelnummer till ett nummer ned ifrån vad som står i fältet
Shift + Enter Navigera mellan övre och nedre sidan av verifikationen
Page Up Navigera visningen av sidan uppåt
Page Down Navigera visningen av sidan nedåt
Tab Gå vidare till nästa fält
Shift + Tab Gå till förra fältet
Ctrl + Alt + Enter Sänd verifikationen vidare till godkänning eller bokföringsmodulen
Ctrl+P Skriver ut markert bilag/stempel avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker
Alt + Delete Sletter bilag fra Innboksen. Har du mange bilag som skal slettes, hold inne Alt, og trykk på Delete mange ganger.

I Godkänning:

Snabbkommando Funktion
Tab Flyttar markören till nästa fält
Shift+Tab Flyttar markören tillbaka till tidigare fält
Pil ned Flyttar bild/verifikationen nedåt när detta är markerat
Pil opp Flyttar bild/verifikationen uppåt när detta är markerat
PgUp/PgDn Scrolla upp och ned i verifikationen i bildvisningen
Ctrl+P Skriver ut markerad verifikation/stämpel beroende av var pilen i bildvisningen pekar

I bokføring:

Snabbkommando Funktion
Space När fältet som markören står i är grått, blir det tillgängligt för editering.
Detta gäller när man har upprättat en ny bunt.
Tab / Enter Flyttar markören till nästa fält
Shift+Tab / Shift+Enter Flyttar markören tillbaka till tidigare fält
Home Öppnar och stänger bildvisningen om det är minimerat (kollapset)
End Avslutar redigering och lägger till en ny rad
Piltast ned För att hämta upp stämpelnr/verifikation, lägga på en verifikationsmall och
Upprätta nytt konto i debet/kredit-fältet. Kan också börja med att skriva i fältet, pil ned och välj riktig information.
Exempel kontonummer: börja skriva ”6” och därefter pil ned, då listas hela
kontonummerserie 6000 ut, gå med pil ned till önskat konto, och tryck
Enter för att välja riktigt konto.
Kan också börja och skriva namnet på konton i bokstäver, pil ned och välj
riktigt konto genom att trycka på enter.
Esc Avbryter redigering i ett fält och ångrar
PgUp/PgDn Scrolla upp och ned i verifikationer i bildvisningen
Ctrl+Enter Kopierar rad och flyttar markören ned till debet-fälten i raden under
Alt + Enter Lägger till en rad och flyttar markören ned till första fältet i nedersta rad
– (minus) leverandørnavn i debet/kredit Lägger till leverantörsnummer hamnar i kundnr och 2xxxx i debet/kredit-kolumnen oborende av fältet
+ (pluss) kundenavn i debet/kredit Lägger till kundnummer för kund hamnar i kundnr och 15xx i
debet/kredit-kolumnfältet. Sørger for at kundenr for kunde havner i kundenr og 1500 i debet/kredit-kolonnen avhengig av feltet en skriver dette
– (minus) fakturanr Kopplar ingående faktura
+ (pluss) fakturanr Kopplar utgående faktura
Under script: 1,2,2,1749 Periodisering = Kostnad periodiserar sig i februari och mars,
balanskonto xxxx.
+ Öppnar dialogfönster för script och aktiv rad.
Ctrl+P Skriver ut markerad verifikation/stämpel oberoende vart pilen i bildvisningen peka
Alt + B Bokför en bunt

Snabbkommandon för mac och pc är lika.