Valuta

Du hittar denna modul under Ekonomi – Bokföring – Bokföring – Inställningar – knappen Valuta.

Här kan man enkelt lägga in aktuella kurser för utländsk valuta. Detta är kurserna som används bland annat för verifikations- och fakturafunktionen när man väljer en annan valuta än SEK. Det är därför viktigt att kurserna uppdateras regelbundet för att i så stor utsträckning som möjligt få ett riktigt belopp när man jobbar med utländsk valuta.

Hur lägga in valuta:

  1. Välj Valuta
  2. Välj Ny valuta
  3. Lägg in valuta, valutabeskrivning, enhet och kurs som visas ovan.
  4. Välj Ändra/Spara

Hur man ändrar en valuta:

  1. Välj Valuta
  2. Välj Ändra i kolumnen till höger för valutan
  3. Gör önskade ändringar
  4. Välj Ändra