Momsrapport

Rapporten är tillgänglig under huvudmenyn Rapporter – Ekonomi – Journaler.
Första gången ni vill börja använda momsrapporten måste en konvertering ske.
Klicka på Spara.

När detta är gjort så sätter ni upp era grundinställningar för rapporten via kugghjulet.

Perioder: Här väljer ni om ni har månads- kvartals- eller årsmoms.
Redovisningskonto:Här väljer ni vilket konto ni vill redovisa er momsfordran/skuld mot.
Överför på:Här kan ni välja om ni vill att momsomföringen per standard ska redovisas på verifikations- eller perioddatum. Detta går alltid att ändra manuellt vid varje momsomföring om så önskas.

När man öppnar momsrapporten ser man till vänster en sammanställning på alla de deklarationer som man har hanterat. I övre menyraden finns valet att lägga till en ny period, radera en tidigare, ändra inställningar eller uppdatera.

Under Lägg till kan ni även överskriva de redan fastställda perioderna via egendefinierade datum.

Man kan enbart radera en tidigare period om denna inte har blivit bokförd.

När du har skapat en ny period eller väljer en existerande i listan så öppnar sig momsrapporten till höger. Ta för vana att välja att synkronisera den rapport som ni väljer via knappvalet så att samtliga uppgifter blir uppdaterade i rapporten.

En ny period som skapats är färgmarkerad som gul vilket innebär att denna inte är bokförd. Om minst en momsrapport i perioden är bokförd så kommer färgen att vara
grön. Detta kan dock fortfarande innebära att det finns nya transaktioner att hantera om bokföring skett i perioden efter att momsrapporten blivit bokförd.

Det som visas i momsrapporten om ni enbart markerar perioden och synkroniserar är de transaktioner som INTE är bokförda. Vill ni så efter en bokförd momsrapport göra ett tillägg på grund av att man bokfört ytterligare moms under perioden så går ni in i perioden och då väljer att bokföra just denna del. Detta skapar en Tilläggsdeklaration.

Till höger om varje fält i momsrapporten där transaktioner har skett finns det en verfikationslista som innefattar information kring samtliga transaktioner inom denna post.

När kontroll av momsrapporten skett så finns möjligheten att bokföra momsomföringen. Längst ned i rapporten så finns ett fält för kommentar där ni kan välja att spara denna. Den information som sparas i detta fält finns med i exporten (se nedan) av eSKD-filen i ”Momsdeklaration” samt ”Total momsdeklaration”. Observera att en export till eSKD-fil från en Tilläggsdeklaration enbart innehåller tilläggsbeloppen och inte heller någon kommentar. I detta fall ska alltid ”Total momsdeklaration” väljas så att samtliga belopp lämnas in i en rättelse till Skatteverket. Kommentar i en Total momsdeklaration följer medexporten men går inte att spara för nuvarande.

Bokför: Här klickar man för att bokföra. Momsomföringen sker mot respektive momskonto samt mot det redovisningskonto som man valt i inställningar. Öresavrundningsker så att transaktionen mot redovisningskontot sker i hela kronor. Till vänster ser ni även föreslaget datum för verifikationen, detta går som sagt att överskriva.

Observera att den aktuella perioden blir låst vid bokföring. Möjlighet finns givetvis att låsaupp perioden igen. Detta görs via Bokföring-Inställningar-Räkenskapsår-Bokföringsperioder.

Skriv ut: För att spara er momsdeklaration i pdf-format kan man välja att skriva ut deklarationen. Grundinställningen är att denna utskrift sker utan decimaler men via pilen till höger kan man välja andra utskriftsalternativ vilket också kan inkludera specifikation med samtliga poster.
Ladda ner eSKD: När momsrapporten är bokförd får ni valet att ladda ner eSKD-filen som ni sedan kan läsa in hos Skatteverket. Om man bokfört mer än en momsrapport finns en länk till Skatteverket för inloggning och inläsning i den totala deklarationen: Rapportering till Skatteverket