Filer

När jag öppnar filområdet (antingen Filer-modulen eller filområdet på en kund eller ett projekt) så får jag en stor Security Warning. Är det säkert att starta applikationen även om man får upp en varning?

Du kan tryggt köra applikationen utan att det har några säkerhetseffekter på filområdet i 24SevenOffice. Kryssa av för ”I accept the risk and want to run this application”, klicka på ”Run”, och därefter på “Allow” i nästa fönster. Det Java frågar efter är om du litar på leverantören av filområdet, på samma sätt som i exempelvis internetbanken.

Hur får jag bort säkerhetsvarningen som beskrivs i ovanstående fråga?

Om du inte använder in- och utcheckning av filer, och inte heller har behov för att kunna dubbelklicka på ett dokument för att öppna det direkt, så kan man välja att inaktivera Java-appleten. Detta gör du genom att klicka på knappen Inställningar uppe i menyraden som visas i filområdet, vidare går du till fliken ”Java applikation” och slutligen avmarkerar du ”Ja, jag vill använda Java applet” och sparar. Filerna måste då laddas ned lokalt från filområdet innan de kan öppnas.

Hur begränsar man tillgång till mappar på filområdet? Jag vill inte att alla användare ska kunna se dokument i alla mappar.

Det gör man genom att begränsa behörigheten med hjälp av grupper. Först skapar man grupper av de användare som ska ha tillgång till de olika mapparna, och sedan kan dessa grupper tilldelas behörighet till de olika mapparna på filområdet. Grupperna måste upprättas under Administration – Grupper. Lägg till ny grupp och medlemmar i gruppen, och gå sedan till filområdet. Högerklicka på mappen som du vill begränsa tillgången till, gå till Egenskaper, och sedan vidare till fliken Säkerhet. Här väljer du grupp(er) som ska ha tillgång till den aktuella mappen. Om det finns undermappar i mappen som du begränsar tillgången till, så är det enbart medlemmarna i de valda grupperna som har tillgång till dessa. Användare som är registrerade som administratör har tillgång till alla mappar, oavsett vald tillgångsnivå under fliken Säkerhet.

Hur förenar jag dokument i 24SevenOffice?

Gå till hjälpsidan för Förening. Här finns en beskrivning på hur man går tillväga för att skapa ett föreningsdokument.