Kampanjer och ringlistor

Hur gör jag ett urval av e-postmottagare när jag ska skicka ut en e-postkampanj?

Det är viktigt att man noga tänker igenom hur man vill använda systemet innan man börjar lägga in kunder i CRM. Om man ska skicka ut en del e-postkampanjer så är det viktigt att man kategoriserar kunder redan när de läggs in/importeras in i CRM. Därmed slipper man att göra detta i efterkant som en manuell process.

Jag vill skicka julkort/julhälsning via e-post till ett urval av mina kunder, hur gör jag?

Skapa en kategori som heter exempelvis Julkort, och lägg till denna kategori på alla kunder som du vill skicka till. När du sedan ska skapa kampanjen så filtrerar du söket på denna kategori.

Hur skapar jag en ringlista?

Innan man kan skapa en ringlista, måste man först upprätta en kampanj. I kampanjen gör man ett urval från CRM, som definierar vilka kunder/leads som inkluderas i ringlistan.

Kan man importera en ringlista?

Ja, det kan man göra. Först importerar man de kunder eller leads som ringlistan skall bestå av, som en CSV-fil under Administration – Import. När man importerar är det viktigt att notera sig vilken Import-ID som importen tilldelas. Skriv ned detta nummer när importen är slutförd. Gå sedan till CRM – Kampanj och skapa en ny kampanj. Gå sedan vidare till fliken Urval och selektera på antingen Företag eller Leads. Använd sedan fältet ”Importjobb ID”, välj filtreringstyp ”Lik”, och skriv in den Import-ID som din import blev tilldelad. Mer information om vår importfunktion hittar du här.

Jag har tillgång till modulen CRM - Ringlista – Ring, men får ändå besked om att jag måste ”välja en undermodul” när jag går in på ”Ring”. Varför?

För att kunna använda ringlistor måste man även ha tillgång till modulen CRM – Leadshantering. Denna behörighet måste aktiveras på din användare för att du skall kunna öppna ringlistorna. Kontakta din administratör så kan administratören beställa tillgång till detta.