Produkter och Lager

Varför ska produkter läggas i produktkategorier?

Alla produkter måste ligga i produktkategorier för att kunna kategorisera produkterna efter vad som är bäst för ditt företag. Du kan ha en naturlig kategorisering av produkter allt efter vilken typ av produkt det gäller, eller du kan sätta upp kategorierna för exempel efter vilken momssats/typ av försäljning du använder. Det kan då kategoriseras på sälj utland, sälj med moms, sälj utan moms eller liknande. Då kan du ställa in per kategori vilka konton de olika ”typerna av försäljning” ska gå mot, och låta produkterna följa inställningarna på kategorin om du inte specificera olika konton på varje produkt.

Måste jag fylla i alla fälten på produktkortet?

Det behöver man inte. Det enda fältet som måste fyllas i för att kunna spara en produkt, är fältet  ”produktnamn”. I övrigt fyller du bara i de fält du har behov för.

Hur ställer jag in vilka konton produkterna ska bokföras mot?

Det sätts upp i fliken Typgrupper på varje produkt. Där sätter du upp konton för olika typer av försäljning och inköp.

Hur kan jag ändra priser på många produkter samtidigt på enklast möjligast sätt?

När du går in på en produktkategori, så kan du trycka på knappen ”Tillåt ändring” nederst på sidan. Då får du möjlighet att ändra inpris, utpris och antal på lager från denna bild utan att gå in på varje produkt.

Kan jag sätta upp en struktur för rabatter på produkter?

Ja det är fullt möjligt. Du kan sätta upp olika produktprisgrupper, och därefter välja att lägga in rabatter baserat på kundkategorier och produktprisgrupper. Det är också möjligt att konfigurera en rabattmatris på varje kund där du kan lägga in rabatt per produktkategori.

Kan jag utföra varuinventering i 24SevenOffice?

Det finns en enkel varuinventering i systemet. En kort förklaring på hur denna fungerar finns här.