Projekt

Hur lägger jag till och tar bort projekt från min snabblista?

Om du vill ta bort ett projekt från din snabblista så klickar du på den lilla pilen till vänster om projektets namn i snabblistan, och väljer ”Ta bort från snabblistan”. För att lägga till ett projekt i snabblistan kan du söka upp projektet och klicka på pilen till vänster om projektnamnet och klicka ”Lägg till i snabblistan”.

Hur ger jag andra användare tillgång till ett projekt?

Du kan bjuda in andra användare till projektet genom att gå till fliken Deltagare i projektet och välja ”Bjud in deltagare”.

Kan jag bjuda in externa projektdeltagare, användare som inte har tillgång till 24SevenOffice sedan tidigare?

Du kan bjuda in så många externa projektdeltagare som du vill. Förutsättningen för att det ska fungera är att personerna du inviterar är inlagda som kontakter med en giltig e-postadress under CRM – Kundhantering.

Hur begränsar jag åtkomsten i ett projekt, så att alla deltagare inte har samma behörigheter?

Gå till huvudsidan i projektmodulen och klicka på ”Projektroller” i vänstermenyn. Här kan du definiera vilka roller som skall användas i projekten, samt vilka tillhörande behörigheter dessa roller skall innehålla.  Du kan sedan tilldela varje deltagare en passande roll under fliken Deltagare i alla behörighetsstyrda projekt.

Hur kopplar jag e-postmeddelanden mot ett projekt?

Detta kan göras från e-postmodulen genom att högerklicka på en e-post och välja ”Koppla”. Välj sedan ”Projekt” och sök upp projektet du vill koppla e-posten mot.

Hur upprättar jag uppgifter och subuppgifter på rätt sätt i planläggningen?

När du ska skapa en ny uppgift eller subuppgift så ser systemet till vilken uppgift som står markerad när du klickar ”Ny uppgift” eller ”Ny subuppgift”. Den första uppgiften som skapas i ett projekt blir automatiskt en subuppgift till själva projektet. Om man markerar en uppgift och väljer ”Ny subuppgift”, så skapar man en underuppgift som ligger under den markerade uppgiften. Om man markerar en uppgift och väljer ”Ny uppgift” så skapas en uppgift på samma nivå.

Hur ställer jag in standard start- och slutdatum för uppgifter i planläggningen?

På fliken Egenskaper ställer man in startdatum och slutdatum för projektet, och dessa datum blir automatiskt inhämtade till planläggningen. Om man vill kan man även ändra på dessa datum direkt i planläggningen.

Vad är skillnaden på en milstolpe och en uppgift i planläggningen?

En uppgift kan pågå under en tidsperiod, medan en milstolpe är en punkt i tiden som inte har en varaktighet. Därför är det enbart slutdatumet som kan ändras för en milstolpe. På vanliga uppgifter kan både start- och slutdatum ändras.