Rapportgenerator

Hur gör jag för att selektera kunder och kontakter på kategori?

Lägg till fältet kategoriid från drop-down menyn. På selekteringstyper väljer ni ”Inkludera” eller ”Exkludera”. Tryck på ”Välj kategori”. Markera de kategorier du vill selektera på. Med selekteringstypen ”Inkludera” så kommer rapporten att selektera ut alla kunder/kontakter som har den valda kategorin. Med selekteringstypen ”Exkludera” så kommer rapporten att selektera ut alla kunder/kontakter som inte har den valda kategorin.

Vad är skillnaden mellan fält och visningstext?

Fält är namnet på fältet i rapporten som finns i systemet, detta kan man inte ändra. Det kanske finns tillfällen då man vill ändra på texten som visas, detta görs då i boxen ”visningstext”. Man kanske vill att det ska stå ”Namn” istället för ”Kundnamn” eller visa texten i ett annat språk tex om rapporten ska sändas till personer som inte förstår svenska. Visningstexten är endast en visuell visning och har ingen betydelse för rapporten-

När jag selekterar på kategori så kommer samma kund/kontakt flera gånger.

Detta sker när kunden/kontakten tillhör flera av de valda kategorierna. Vi arbetar med att hitta en lösning på detta.

Rapportmallen ”Kunder med kontakter” visar inte kontakter i Excel.

Förnärvarande så stödjer inte Excel exporter under rapporter. Om man använder Excel av nyare version så kan man exportera till XML-fil som stödjer användningen av under rapporter och sedan öppna filen i Excel.

Kan man ta ut en rapport direkt från Excel utan att vara inloggad i 24SevenOffice?

Ja, det är möjligt, med användning av External Data och Web Query i Microsoft Excel kan man enkelt hämta in och uppdatera data från en rapport i 24SevenOffice. Detta görs på följande sätt:

  1. Gå in i rapportgeneratorn. Öppna en rapport. I menylinjen överst finns knappen ”Web Query Integration”, tryck på denna. Välj att spara filen i önskad katalog (om man använder Excel 2003 så bör man spara filen under My Documents-> My data sources. När den är sparad tryck på öppna.
  2. Microsoft Excel ska nu starta med rapporten, efter att man har tryckt på ”Open” i Excel för att tillåta kontakten med webservern.
  3. Denna Web Query kan man nu använda från Excel så länge man är uppkopplad på Internet. Man behöver inte vara inloggad på 24SevenOffice, allt man behöver göra är följande:
  4. Starta Microsoft Excel. Tryck på: ”Data -> Import External Data -> Import Data” i menyn. B. Sök upp filen som sparats, tryck öppna och sedan OK. C. När man öppnar rapporten kommer den att vara uppdaterad från servern. Om man senare vill uppdatera rapporten trycker man på ikonen eller ”Data – Refresh Data” i menyn.

Vart kan man sammanfoga i Microsoft Word baserad på ett urval från rapporten?

Ladda ner Microsoft Excel integration den som nämns i frågan över. Öppna detta i Microsoft Excel och spara kalkylbladet. Skapa sedan en sammanfogning i dokumentet i Microsoft Word med den sparade kalkylbladet som datakälla för den kopplade dokumenten.

Vad är XML?

XML (Extensible Markup Language) är ett dataformat med en öppen standard. Detta format lämpar sig väl för export / import till andra program som stöder XML. Microsoft Excel, Microsoft SQL Server är exempel på program som stöder XML.

Om man använder en tredjeparts program som inte stödjer XML, hur kan man exportera i önskat format?

Allt som exporteras från rapportgeneratorn är byggd upp med hjälp av XSLT teknologi, detta gör att det är enkelt att exportera i andra format. Ta kontakt med kundservice för utveckling av en egen exportmall, man kan själv bygga en XSLT mall om man har kunskaper i HTML och inte är rädd för att skriva lite koder.

Vad innebär felmeddelande The report returned no results

Inga poster faller inom vald selektering. Försök att ta bort några selekteringar.