Timmar

Måste jag utföra några särskilda inställningar innan jag kan börja registrera timmar och fakturera dessa från ett projekt?

Först måste man skapa ett projekt som timmarna kan registreras mot, och projektet i sin tur måste innehålla antingen arbetstyper eller uppgifter (kopplade mot arbetstyper) för att timmarna skall kunna registreras. Därför måste man först upprätta både projekt och de arbetstyper som ska användas. Om timmarna ska faktureras så måste arbetstyperna också vara kopplade mot en produkt i produkthanteringen.

Vad är en arbetstyp och vad används den till?

Några exempel på olika sorters arbetstyper är normal tid, rådgivning, fakturerbar konsulttid, etc. Man definierar om en arbetstyp är fakturerbar, och är den det måste man koppla arbetstypen mot en produkt och ett pris. Man kan också markera om arbetstypen är en kostnad eller inte. Arbetstyper som inte ska vidarefaktureras behöver inte mer än ett namn för att man ska kunna registrera timmar mot dem.

Måste jag registrera timmar mot ett projekt eller en arbetstyp?

Man måste alltid registrera timmar mot ett projekt. Om man inte har projekt som passar till det arbete som utförs och timmarna inte ska faktureras så kan man skapa ett projekt som heter exempelvis ”Normal tid” som konfigureras med en ”ej fakturerbar” arbetstyp.

Hur registrerar jag timmar på flera dagar på enklast möjliga sätt?

Gå till veckoregistreringsvyn och skriv in antalet timmar du vill registrera på de olika datumen och projekten i veckotabellvisningen.

Kan jag registrera timmar åt andra användare i vårt företag?

I den nedre halvdelen av vänstermenyn kan man välja ”Byt användare” och söka upp personen som timmarna ska registreras mot.

Kan alla användare registrera timmar åt varandra, eller finns det begränsningar?

Alla användare som har tillgång till att godkänna timmar kan också registrera timmar åt andra användare. Om en användare saknar behörighet för att godkänna timmar visas inte ”Byt användare”.

Hur kan jag ställa in att alla timmar måste godkännas innan de faktureras?

Under fliken Egenskaper i ett projekt så kan man välja ”Ja” under ”Godkänn timmar”. Detta resulterar i att timmarna inte framkommer under fliken Fakturering innan de blivit godkända. Alla personer som har denna behörighet på sin användare kan godkänna timmarna. Man kan även ställa in denna behörighet per projekt genom att gå till Projektroller på huvudsidan i projektmodulen, och ställa in behörigheten ”Godkänn timmar” med ett ”Ja” eller ”Nej” per projektroll, och sedan tilldela dessa roller till deltagarna i projektet.

Jag ska registrera timmar mot ett projekt i veckoregistreringsvyn. Jag kan söka upp projektet via projektmodulen, men inte från timregistreringsmodulen. Varför?

I timregistreringsmodulen måste man klicka på sökknappen för att söka på alla projekt. Om man bara trycker på ENTER så hämtas enbart de projekt som är tillgängliga i din snabblista i projektmodulen. Klickar man däremot på sökknappen så hämtar modulen in alla projekt.

Jag försöker registrera timmar mot en uppgift på ett projekt, men det fungerar inte. Varför?

För att kunna registrera timmar mot en uppgift måste uppgiften vara kopplad mot dig i planläggningen i projektet. Man kan inte koppla uppgifter mot projektdeltagare på öppna projekt som alla i klienten har tillgång till (eftersom öppna projekt till skillnad från behörighetsstyrda projekt saknar fliken ”Deltagare”). På öppna projekt måste timmarna registreras mot arbetstyper.

Kan jag ta bort projekt från min veckoregistreringsvy? Jag har ett par gamla projekt som jag inte behöver ha där längre.

Man kan ta bort projekt från veckoregistreringen genom att klicka på ”Standardprojekt” i vänstermenyn, markera projekt(en) där, och klicka Radera.

Hur registrerar jag timmar mot ett projekt som inte visas i veckoregistreringsvyn?

Om projektet saknas i veckoöversikten kan man söka fram det med hjälp av sökfunktionen längst upp i översikten. Man kan samtidigt lägga till arbetstyp på projektet om det inte redan är gjort. Observera att projektet inte automatiskt blir tillagt i listan med standardprojekt utan enbart visas på den veckan man står i när projektet blir tillagt. Om man vill att projektet ska visas oavsett vilken vecka/period man väljer, så kan projektet läggas till som ett standardprojekt under Standardprojekt i vänstermenyn.