Nytt Dashboard

Aktivera nytt dashboard

 

För att få tillgång till det nya dashboardet så måste man först gå in i klientadministrationen och aktivera det nya gränssnittet. Det gör du genom att gå in i klientadministrationen och söka upp klienten du önskar aktivera detta på, och klicka på aktivera ”tillgång till öppen beta idag”.

Introduktion av nytt dashboard

 

Ett dashboard är till för att visa en översikt över hela systemet, och med det nya dashboardet får du mer möjligheter än någonsin att anpassa det precis som du önskar.

Du kan välja mellan vårt standard dashboard som redan är uppsatt för dig, eller skapa och anpassa ditt eget helt från grunden.

Med det nya dashboardet aktiverat kommer det att se ut enligt nedan för dig när du loggar in i systemet.

 

 

Ovanför ditt dashboard hittar du en verktygsrad med följande alternativ:

 

Administrera dashboard: Öppnar administration av dashboard. Här kan du bland annat skapa nya dashboard.

Pilar: Bläddra mellan dina olika dashboard.

Dashboard titeln: Namnet på det dashboard du visar. Klicka här för att få upp en lista över alla dina dashboard.

 Favoriter: Lägg till och ta bort dashboard från dina favoriter.

Ändra: Aktiverar redigeringsläge i det dashboard som visas.

Fullskärm: Visa ditt dashboard i fullskärm, utan meny, verktygskolumn och chattbubblan (support).

 

 

Tips och trix

 • Skapa en kopia av en widget för att enkelt visa widgeten i olika perioder eller intervall.
 • Använd repeterande tidsintervall för att hantera bokföringsår som är utanför det vanliga kalenderåret.
 • Använd titeln för att specifisera perioden. Exempel <<Fakturerat så långt i år>>
 • Widgeten är i standardstorlek när du först lägger till den. Det kan du redigera genom att dra i högersidan och botten till din önskade storlek.
 • Widgetar kan skalanpassas olika för de olika enheterna.
 • Ett dashboard har tre olika visningslägen. Dator, surfplatta och mobil.
 • När du är i redigeringsläge, kan du kopiera en widget och ändra datumintervall för att få en ny widget. Exempel så kan fakturerat i år ändras till fakturerat denna månad genom att endast ändra på datumintervallet.
 • Öppna dashboardet i ett separat fönster i webbläsaren och sätt på fullskärm. Det kan du sätta upp på flera skärmar i kontoret.

 

Administration av dashboard

 

När du klickar på ikonen för att administrera dashboard så kommer du till nedan vy.

 

 

Här få du en översikt över alla tillgängliga dashboard indelat i kategorier. Du kan också upprätta dina egna dashboard här, kopiera existerande, radera och ange favoriter.

 

 Skapa nytt dashboard: Här kan du skapa dina egna dashboard.

 

Sök: Sök bland alla dashboard som finns i listan. Alla kategorier med undantag för förslag har denna sökfunktion.

 

Filter: Filtrera bland dashboard. Per nu sker filtrering enbart på språk.

 

Öppna dashboard: Tryck på namnet till dashboardet för att öppna det.

Favoriter: Tryck på stjärnan för att lägga till dashboardet i dina favoriter så att det blir tillgängligt som dashboard i verktygsraden.

Alternativ: Tryck på de tre cirklarna för att få dessa alternativ för dashboardet: kopiera, ändra och radera. Samtliga tre alternativ finns inte beroende på vilka inställningar som finns per dashboard samt vilken typ av tillgång du har till det. Valet kopiera kommer att skapa en kopia av valt dashboard vilket är smidigt om du vill skapa ett nytt dashboard med utgångspunkt i ett befintligt. Ändra kommer att öppna redigeringsläge. Väljer du att radera ett dashboard kommer detta att tas bort för alla som har det som en favorit.

 

 

Upprätta ett nytt dashboard

För att upprätta ett nytt dashboard måste man skriva in titel, beskrivning och vilket språk som ditt dashboard ska ha. Språket avgör vilka användare som kommer att kunna se ditt dashboard och baseras på vilket språk man valt i sin profil. Givetvis kan även användare med annat språk valt söka upp detta via filtret i översikten. För att övriga användare ska kunna använda ditt dashboard krävs det att man väljer att det ska vara öppet för andra, alternativt väljer man att göra sitt dashboard privat. Valet finns om man väljer att dela sitt dashboard med andra att antingen göra det sökbart eller enbart tillgängligt via länk.

När du har fyllt i allt och klickar på spara så kommer du in i redigeringsläge där du kan lägga till widgets. Läs mer om det under redigering.

 

Redigering av dashboard

 

I redigeringsläge kan man lägga till, radera, flytta runt på och administrera widgets. Detta läge når du när du skapar ett nytt dashboard eller om du klickar på ikonen för att ändra.

 

Ändra inställningar: Öppnar de generella inställningarna för dashboardet. Här kan du ändra namn, beskrivning, språk och tillgångar samt välja om ditt dashboard ska publiceras till ert företag eller samtliga användare i 24SevenOffice.

 

Lägg till widget: Öppnar en översikt över alla widgets som du kan välja och lägga till i ditt dashboard.

 

  Förhandsvisning: Här kan du se hur dashboardet kommer att se ut på olika enheter. Du kan flytta och ändra storlek på widgets för respektive enhet.

 

Avsluta: Här kan du avsluta redigeringsläge och avbryta alla ändringar.

 Spara: Spara alla ändringar och avsluta redigeringsläge.

 Widget administration: På varje widget får man denna ikon, där man kan administrera, kopiera och radera respektive widget.

 

 

Adminstrera widget

Utifrån vilken typ av widget det är så har den olika typer av konfigurationer tillgängliga.

Tillgängliga konfigurationer:

 • Titel: Titeln är översatt som standard men kan överskrivas.
 • Uppdateringsintervall (i minuter): Hur ofta denna widget ska uppdateras automatiskt. Aldrig, 5, 10, 30, 45, 60.
 • Layout: I vilken riktning skal diagrammet visas, vertikalt eller horisontellt.
 • Group mode: Extra dimensioner med data kan bli visat i ett diagram med antingen staplar eller grupperat.
 • Visa etikett: Välj om du vil visa etiketter eller inte. Etiketterna visas vanligtvis över eller under själva grafen och blir ofta använd för att förstå vad de olika färgerna representerar.
 • Ikon: KPI widgetar har en ikon till höger. Tillgängliga ikoner är bank, dollar, timglas och kalender.
 • Färger: Välj en färgpalett för widgeten.
 • Bakgrund: KPI widgetar kan ha en annan bakgrundsfärg.
 • Tidsintervall: Välj start-/slutdatum/timme för din data. välj mellan preset, relativ, repeterande, datum/tid.
  • Preset: att alltid visa data för exempelvis den sista månaden.
   Förhandsvisning: Välj tidsperioden som ska visas i widgeten. Idag, denna vecka, denna månad, detta år, hittills idag, hittills denna vecka, hittills denna månad, hittills i år, i går, förra veckan, förra månaden, förra året, idag och igår, denna och förra veckan, denna och förra månaden, detta och förra året.
  • Relativ: Specificera timmar, dagar osv. och visa data i widgeten relaterat till detta.
   Start/slut: Specificera antal timar/dagar/veckor/månader/ år sedan.
   Snap: Om det är aktiverat, raderas tidsaspekten av relativ tid, och fokuserar endast på datum.
  • Repeterande: Sätta upp en specificerad period som datan ska visas för. Kan användas till att visa data för en anpassad bokföringsperiod.
   Start på intervall: Sätt ett startdatum för repeterande intervall.
   Antal månader: Välj hur många månader den repeterande perioden ska vara.
   Visa: Välj om det ska visa förra, nuvarande eller nästa period.
  • Datum/tid: Visa data för ett specificerat datum och tid. Time step och tomma värden kontrollerar hur grafen ändrar tom data.
   Time step: Varje time step kommer att läggas till i grafen oavsett om det inte existerar någon data. Värden blir valt genom att använda alternativet tomma värden. Formatet visat på x-axeln är också bestämt av valt time step. Tillgängliga time step är ingen, år, månad, dag eller timme.
   Tomma värden: tomma värden kontrollerar hur grafen ändrar tom data. Alternativen är line through, ställ till noll eller empty space.
 • Visa på desktop: Välj om widgeten ska visas på enheten desktop.
 • Visa på tablet: Välj om widgeten ska visas på enheten tablet.
 • Visa på mobil: Välj om widgeten ska visas på enheten mobil.

 

 

Exempel på hur det ser ut när man administrerar en widget.

 

Widgets

 

Widgets kan visas som stapeldiagram, graf, cirkeldiagram, tabeller eller KPI, beroende på widgeten. Följande widgets är tillgängliga:

 

Bank

 • Banksaldo: Se saldo på utvalt bankkonto (vanligtvis oppdaterat dagligen).
 • Balans för alla bankkonton: Visar alla senaste balanser på bankkonton. (Vanligtvis oppdateart en gång om dagen).
 • Bankutbetalningar till betalning: Visar betalningar som inte har blivit betalda än.
 • Bankutbetalningar till signering: Visar betalningar som är klara för signering.

 

CRM

 • Kunder: Visar senast 5 registrerade kunderna. Du kan välja vilken period som du önskar se.
 • Kontakter: Visar senaste 5 registrerade kontakter. Du kan välja vilken period som du önskar se.
 • Säljmöjligheter i pipeline: Visar säljmöjligheter i pipeline.
 • Säljmöjligheter som är avvisat: Visar avvisade säljmöjligheter.
 • Säljmöjligheter: Visar summa av säljmöjligheter för vald period. Möjlighet för att visa vunnet eller förlorade säljmöjligheter.

 

Fakturering

 • Fakturerat: Ger en översikt över totalt fakturerat över en period. Lägg upp flera widgets eller en graf för att visualisera trender.
 • Fakturerbart belopp för orderstatus: Visar fakturerbart belopp per orderstatus.
 • Sålda produkter: Visar mest sålda produkter inom vald period.
 • Täckningsbidrag: Visar täckningsbidrag för produkter innanför vald period.
 • Fakturerat av typ: Listar ut mest fakturerat baserat på typ. Välj mellan orderreferens, kunder, projekt eller avdelning.
 • Faktura sälj: Visar hur mycket man har använt av företaget tillgängliga limit, dvs. hur mycket man har sålt fakturor för upp mot hur mycket man kan sälja för.

 

Kommunikation

 • Kalender: En kalender som ger dig en översikt över dina inlagda händelser.

 

Projekt

 • Projektuppgifter: Översikt över alla dina projektuppgifter.

 

Redovisning

 • Resultat: Ger en översikt över företagets totala driftsintäkter minus driftkostnader och visar lönsamheten i din verksamhet.
 • Leverantörsreskontra: Leverantörsreskontra visar kortsiktig skuld till leverantörer. Det visar alltså vad företaget är skyldig sina leverantörer.
 • Åldersfördelad leverantörsreskontra: Åldersfördelad leverantörsreskontra ger dig en översikt över vilka leverantörer företaget har utstående fordringar hos och om det har förfallit. Visas med hur många dagar förfallodatumet är överskridit med i intervall.
 • Kundreskontra: Kundreskontra ger dig en översikt över vilka kunder du har utestående fordringar hos och om de har förfallit.
 • Åldersfördelad kundreskontra: Åldersfördelad kundreskontra ger dig en översikt över vilka kunder du har utestående fordringar hos och om de har förfallit. Visas med hur många dagar förfallodatumet är överskridet i intervall.
 • Resultatrad (%): Resultatrad används om du vill se hur mycket av intäkterna i företaget som går till räntekostnader och förtjänst.
 • EBIT: EBIT används ofta som resultatbegrepp för företaget, och inkluderar ned- och avskrivningar. EBIT är ett mått på företagets lönsamhetsgrad när man också räknar med investeringar, Earnings before interests and taxes – dvs intjäning innan räntor och skatt.
 • EBIT-margin: EBIT-marginalen är ett ekonomiskt nyckeltal som visar hur mycket av din verksamhets omsättning som faktiskt blir överskott. En höjd överskottsgrad är därmed en positiv utveckling i verksamheten, då det i verkligheten betyder att omkostnaderna ligger på en förnuftig nivå.
 • Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 berättar någon om sambandet mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder. Med andra ord mäter företagets förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser när de förfaller. Likviditetsnivå 1 bör vara större än 2.
 • Likviditetsgrad 2: Likviditetsgrad 2 definieras som omsättningstillgångar – varulager delat med kortfristig skuld. Likviditetsgraden 2 bör vara större än 2. Det innebär att företaget kan betala kortfristiga åtaganden.
 • Fakturor att attestera: Fakturor som behöver attesteras av dig.
 • Översikt inkomna fakturor: Ger en översikt över antalet fakturor i de olika statusarna i attesteringsmodulen.
 • Driftsintäkt vs. Driftkostnader: Visar förhållandet mellan driftsintäkt och driftskostnad i företaget.
 • Utgående moms: Moms är en generell skatt på omsättning av varor och tjänster som blir sålt.
 • Skatteavdrag: Bokförd skatt på lön och övriga skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Konto 2710.
 • Arbetsgivaravgift: Bokförd arbetsgivaravgift baserad på företagets löner och övriga skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner.
 • Debt ratio: förhållandet mellan skuld och eget kapital och hur mycket av finansieringen som kommer från vad.
 • Soliditetsgrad: Företagets förmåga att täcka förluster, eller företagets kreditvärdighet. Visar förhållandet mellan eget kapital och det totalt investerade kapitalet.
 • EBITDA: EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations) – dvs intjänat före räntor, skatt, avskrivning och nedskrivning.
 • Genomsnittlig kredittid kunder: Detta nyckeltal visar genomsnittligt antal dagar kredittid som företagets kunder har använt under perioden/året.
 • Genomsnittlig kredittid leverantörer: Detta nyckeltal visar genomsnittligt antal dagar kredittid hos leverantören som företaget faktiskt har använt sig av. Dvs hur lång tid det tar innan leverantören får sina pengar.
 • Resultat före skatt: Visar resultat före skatt, där finansiella intäkter och utgifter är inkluderat.

 

Timmar

 • Registrerade timmar: Få översikt över alla registrerade timmar. Välj antingen timmar eller fakturerbara timmar.
 • Mina registrerade timmar: Få en översikt över dina registrerade timmar. Välj antingen timmar eller fakturerbara timmar.
 • Fakturerbara timmar: Visar belopp för fakturerbara timmar.
 • Timmar för godkännande: Antal timmar för godkännande.
 • Mina timmar för godkännande: Antal av mina registrerade timmar för godkännande.
 • Timmar grupperat: Visar timmar grupperat på kunder, projekt eller arbetstyp.